Private vil bygge barnehage

Private grunneiere på Ellingsøy har tilbudt seg å bygge barnehage hvis kommunen vil stå for drifta.

Protester Foreldre på Ellingsøy har etterlyst nye barnehageplasser bydelen i mange år. Dette bildet ble tatt i 2013.   Foto: Nils Harald Ånstad (arkiv)

Nyheter

– Det er en av flere mulige løsninger på barnehagesituasjonen på Ellingsøy, men ingen ting er vedtatt foreløpig, sier kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal.

Ut på høring

Kultur- og oppvekstutvalget behandlet mandag rådmannens forslag til strategiplan for barnehagene i Ålesund. Her foreslår rådmannen at det blir gjort tiltak for å øke kapasiteten på Ellingsøy og at ny barnehage i bydelen blir prioritert.

– Utvalget ønsker at planen skal ut på en høringsrunde før det blir gjort vedtak, sier utvalgsleder Simon Molvær Grimstad (KrF).


Slik vil KrF løse barnehagekrisa på Ellingsøy

Simon Molvær Grimstad (KrF) la mandag fram et forslag til hvordan partiet mener den utfordrende situasjonen for barnehagene på Ellingsøya kan løses.

Han sier det er viktig å få innspill fra alle berørte parter i denne saken.

– Både fra barnehagene selv, fra private aktører som ønsker å drive barnehage og andre som har synspunkt eller innspill. En slik høringsrunde betyr at planen ikke kommer til bystyret før i september.

Ålesund kan i dag tilby plass til barn med lovfestet rett til barnehageplass, og at alle bydeler må opprettholde eksisterende kapasitet. Kvennaneset barnehage må få utvidet sin leieavtale med ti år, skriver rådmannen.