Europavegen i Romsdalen kan bli lenge stengt

E136 gjennom Romsdalen ble stengt ved Rauma bru mandag. Det kan gå lengre tid før hovedfartsåra mellom Østlandet og Sunnmøre er åpen for vanlig trafikk.
 

Omkjøring Sjekk omkjøringsmuligheter i kartet over - zoom ut for å se omkjøring for tungtrafikk via Molde

Nyheter

Sjekk omkjøringsmuligheter i kartet over - zoom ut for å se omkjøring for tungtrafikk via Molde

Stengingen av det som er hovedfartsåra mellom Østlandet og Sunnmøre, skjedde på kort varsel etter at det ble oppdaget at en av pilarene på brua stod svært ustødig, melder Åndalsnes avis.

Tungtransporten taper: – Dette blir en tung sak

Vegvesenet: For tidlig å si hvor lenge E136 blir stengt

Det er foreløpig uvisst hvor lenge brua over Raumaelva blir stengt.

Trafikken må derfor ledes andre veger, og seint mandag ettermiddag jobbet vegvesenet med å skilte for omkjøring.

Utrygg bru Brua mellom Åndalsnes og Veblungsnes ble stengt på kort varsel mandag etter at det ble oppdaget at en av brupilarene lengst til venstre på bildet stod ustøtt.   Foto: Evy Kavli/Åndalsnes avis

– Personbiler kan kjøre om Sogge bru (se kartet over), mens tungtrafikken må med ferje Åfarnes-Sølsnes og videre til  Molde og ferja over til Vestnes, forteller trafikkoperatør Svend Grytdal hos vegtrafikksentralen for Midt-Norge til smp.no.

Like før klokka 18 hadde ikke vegtrafikksentralen fått meldinger om at tungtrafikken skapte problemer for avviklingen av småbiltrafikken.

Mange henvendelser

– Klarer fylkesvegen på vestsida av elva Rauma å ta unna slike mengder trafikk?

– Ja, det skal gå bra inntil videre, sier Grytdal.

– Er det mange henvendelser som følge av stengingen?

– Ja, fra de store tungtransportentreprenørene har det vært en del spørsmål, sier trafikkoperatøren.

Se vegmeldinger for Møre og Romsdal her (ekstern lenke)

Utrygg bru

Ved 16-tida stod all trafikken etter at den 131 meter lange brua som ble åpnet tidlig på 1960-tallet ble stengt. De siste årene er det gjort en del utbedringer på brua som står ved utløpet til Romsdalsfjorden.

Svaktheten ble oppdaget i forbindelse med arbeid som skulle gjøres på brua med fem spenn.

– Vi begynte å rigge oss for å gjøre det vi hadde tenkt å gjøre på akse (brupilar) fem. Det ble da observert at fundamentet på akse fem var mye undergravd etter vårflommen - mellom to og to og en halv meter. Hva som er årsaken til undergravinga er vi ikke sikre på, sier prosjektleder Jan Gunnar Simonhjell i Statens vegvesen til Åndalsnes avis.

Det var dykkere som oppdaget at brua ikke var trygg for trafikk. Under den ene pilaren lengst mot Vestnes var det mandag 2-2,5 meter tomrom. I forbindelse med arbeidet er det lagd en tilkomstveg på denne sidan av elva.

Prosjektlederen sier til Åndalsnes avis at de ikke kan se bort fra at denne vegen kan ha bidratt til å gjøre brua utrygg. ¨