Idedugnad for tilsette ved Volda sjukehus

Ser på leiing av sjukehusa

Mange snakkar om at det må vere lokal direktør ved alle sjukehus, men kva oppgåver skal ein stadleg leiar ha?

Leiar: Sjukehusa i Møre og Romsdal skal ha stadleg leiing, men også klinikkar på tvers av sjukehusa. Marit Wærness leiar delprosjektet om stadleg leiing og involverer tilsette ved alle fire sjukehusa. 

Nyheter

Måndag var tilsette ved Volda sjukehus invitert til idedugnad og kafediskusjon for å kome med innspel.

Prosjektleiar Marit Wærness fortel om større engasjement og oppmøte i Volda enn ved tilsvarande møte i Ålesund. I Kristiansund var det like stort. Og ho meiner det er viktig med stadleg leiing.

– Det er noko med å vere til stade, nær pasientar, tilsette og lokasjon. Sjukehuset har stor betydning for lokalsamfunnet, og det er mykje praktisk og verdimessig knytt til det stadlege, seier Wærness, men legg til at i den moderne, digitale verda blir det stadlege meir utfordra.

Stadleg leiing er ein del av eit større prosjekt for utvikling av organisasjonen. Saka skal ut på intern høyring i august.


Må jobbe 2 mrd. smartere

Helse Møre og Romsdal må effektivisere nesten to milliarder innen 2032.Helse Møre og Romsdal:

Skal kutte 10 millioner i psykiatrien

Ombyggingen av psykiatrisk avdeling i Ålesund er foreløpig skrinlagt. Nå jobber seksjonene i stedet med å finne kostnadskutt for 10 millioner.

 

11.000 underskrifter for Volda sjukehus levert i Oslo

Kraftig protest frå grasrota

Grasrota på søre Sunnmøre godtek ikkje ei svekking av Volda sjukehus. Det var bodskapen då 11.000 underskrifter blei overlevert i Oslo tysdag.