Rauma Bru

Full trøkk for å finne løsning

Vegvesenet vurderer om det skal bygges ny brupilar eller om de skal forsterke den svake pilaren under Rauma Bru.

Hast Statens vegvesen er i full gang med å vurdere hva som skal gjøres for å sikre det viktige vegsambanet på E136 over Rauma elv.  Foto: Johan Behrentz

Omkjøring via Sogge bru Folk fra Vegvesenet vurderer om biler kan få kjøre via Sogge bru og fylkesveg 174, eller om de må kjøre den lange omvegen via Molde.  Foto: Johan Behrentz

 

Omkjøring Sjekk omkjøringsmuligheter i kartet over - zoom ut for å se omkjøring for tungtrafikk via Molde

Regulering Under vedlikeholdet av vegen har trafikken over brua blitt regulert med trafikklys. Nå er det full stopp og omkjøring. 

Nyheter

– All ekspertise i Statens vegvesen er nå satt på denne saken. Det er full trøkk, men foreløpig umulig å si hvor lenge denne arbeidet kan ta, sier avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen til smp.no.

Dykkere nede

Dykkere er i formiddagstimene i dag i gang med å undersøke fundamentet til brua, som har vært under utbedring et par års tid.

Under dette arbeidet er det stadig blitt avslørt svakheter, inntil man mandag følte seg tvunget til å stenge den for all ferdsel.

Det vil bli svært kritisk, siden dette er hovedvegen ut av fylket langs E136.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

Overraskelser

– Når man arbeider med bruer kan man få overraskelser. De største fikk vi under vann, sier Tønnesen, som nå er mest opptatt av å finne løsninger på det arbeidet har avslørt.

– Vi arbeider etter to parallelle løp. Det ene går ut på at hele ekspertisen omkring brubygging i Vegvesenet er satt på saken for å finne den beste løsningen for å gjøre brua trygg. Den andre går ut på å finne en best mulig trafikkavvikling i den tida brua er stengt, sier Tønnesen.


Transportfirmaer taper tid og penger på E136-stenging

 – Dette blir en tung sak, sukker Arne Langseth i Verøy Møre da han blir kjent med konsekvensene av at E136 blir stengt.

Personbiltrafikken ledes langs fylkesveg 174, og over Sogge Bru. Dette er samme brua som benyttes for å kjøre mot Trollstigen. Her er det manuell dirigering.

Omkjøringen går et par kilometer opp langs Rauma elv. Ifølge Tønnesen tåler denne brua all trafikk som normalt går over Rauma bru, men vegen er smal. Også turistbusser får kjøre denne vesle omvegen.

Ellers vurderer Vegvesenet fortløpende trafikken.

Må ikke stenge

– Vi kan ikke risikere at den blir stengt av et vogntog som kjører seg fast eller blir liggende i vegkanten, sier Tønnesen.

For lokalbefolkningen fører brustengninga til store ulemper, ikke minst for barn som skal på skole eller fritidsaktiviteter.

Tirsdag ettermiddag har Statens vegvesen tillyst en pressebrifing ved Rauma bru.