Stengt bru på Europavegen i M&R:

Stor kostnadssprekk kan bli større

I 2014 var prislappen for å reparere Rauma bru 22,5 millioner. I februar i år kom Statens vegvesen fram til at arbeidet vil koste nesten tre ganger så mye. Nå er det oppdaget nye skader ved en pilar, som fører til stengt Europaveg.

  Foto: Evy Kavli/Åndalsnes avis

Nyheter

Gang på gang har arbeidet med Rauma bru dratt ut i tid. Entreprenør BMO har jobbet med brupilarene i flere år. Etter anslaget til Statens vegvesen i 2014 på 22,5 millioner, ble det konstatert at erosjonsskadene var langt mer omfattende.

Nye prognoser viste plutselig at det er stor usikkerhet rundt totalkostnaden for reperasjonene. Nye tall viste at regningen kunne bli 70 millioner.

Stengte Europavegen

Åndalsnes Avis skrev i februar i år at det er skader på fire pilarer.

I går kom nyheten om at fundamentet på brupilar fem var for mye undergravd etter vårflommen - mellom to og to og en halv meter. Det resulterte i at Europavegen er stengt over brua på ubestemt tid, men en omkjøringsmulighet er over Sogge bru.

Taus om kostnader

Prosjektleder Jan Gunnar Simonhjell ønsker ikke å uttale seg om saken når smp.no ringer tirsdag ettermiddag. Han henviser til avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen.

– Jeg kan ikke svare på hva saken vi nå har fått gir av merkostnader. Vi vet ikke helt hva slags løsninger som skal brukes, så det er vanskelig å uttale seg om kostnader. Våre bru-ingeniører må få se på saken, så må vi se på kostnader etterpå, sier Tønnesen til smp.no.

– Har du noe å utsette på arbeidet som BMO har gjort på stedet?

– I forhold til BMO så har vi en kontrakt vi forholder oss til. De skal levere i henhold til den. Det er det jeg har å si om det.

– Frykter du at dette kan bli svært kostbart og tidkrevende?

– Vi har fokus på å få på plass løsninger slik at vi kan tilfredsstille transportbehovet. Det andre må vi ta etterpå. Vi er ikke inne i en periode hvor vi snakker om kostnader. Jeg tror ikke dette vil være veldig mer kostnadskrevende, men nå må vi avvente situasjonen, sier Tønnesen.

Kostnadssprekk

I februar fokuserte Åndalsnes Avis på at det var stadig nye overraskelser rundt Rauma bru. Prislappen fra 2014 hadde hoppet fra 22,5 til 70 millioner.

– Det er fire akser, som vi kaller pilarene, eller fundamentene, som brua står på. Fundamentene som er under vannet er støpt for mange, mange år siden – på 50-tallet. Utenpå fundamentene står det ei stålforskaling, og vi ser ikke hvordan skadene er på pilarene før vi tar av forskalingen, sa Simonhjell til avisa i februar.

Oppdaget skader

I 2011 ble det gjort en femårsinspeksjon. Da ble det avdekket at noe av overflatebetongen under vann var borte, og armeringsjern brukt i fundamentet var synlig. Det ble da påvist skader på fire av seks pilarer, ifølge lokalavisa.

Blir trolig mer utsatt

I artikkelen anslo Simonhjell at arbeidet med brua skulle ferdigstilles høsten 2016, og det ville betydd at det har tatt tre år fra arbeidet startet.

Ifølge prosjektlederen ville det vært dyrere å bygge en ny bru - sammenlignet med å reparere på den gamle.