Åpner Rauma bru for mjuke trafikanter

Statens vegvesen vil åpne brua for gående og syklende alt onsdag kveld.

  Foto: Johan Behrentz

Nyheter

Siste: Vegvesenet har bestemt seg for å åpne brua for mjuke trafikanter klokka 20.30 onsdag, går det fram av ei pressemelding.

- Det er i dag gjort vurderinger av skadene på Rauma bru. Konklusjonen er at det er trygt for gående og syklende å bruke brua. Vi ønsker å holde brua åpen så mye som mulig for myke trafikanter, men vi må stenge når vi utfører arbeid som kan påvirke stabiliteten, sier avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i vegavdeling Møre og Romsdal.
 

Det var NRK Møre og Romsdal som først meldte at det kunne bli aktuelt å åpne Rauma bru nettopp for gående og syklende onsdag.

Brua, som er en del av europavegen mellom Møre og Romsdal og Østlandet, ble beslutta stengt mandag, etter at dykkere oppdaga at elva hadde gravd ut fundamentet for en av brupilarene.


Stengt bru på Europavegen i M&R:

Stor kostnadssprekk kan bli større

I 2014 var prislappen for å reparere Rauma bru 22,5 millioner. I februar i år kom Statens vegvesen fram til at arbeidet vil koste nesten tre ganger så mye. Nå er det oppdaget nye skader ved en pilar, som fører til stengt Europaveg.


– Vi har jobba ei god stund med å gjøre ei risikovurdering, som vi bruker å gjøre i slike situasjoner, og det går mot at vi kan åpne for gående og syklende allerede i kveld, sa avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Ole Jan Tønnesen til NRK.


Omkjøringsveg via Sogge bru

Åpnes for kolonnekjøring

Omkjøringsvegen via Sogge bru åpnes for kolonnekjøring etter at hovedåren mellom Møre og Romsdal og Østlandet ble stengt i går.Folk i harnisk over bru-stenging

Refser Vegvesenet i bru-saken

Bru-stenginga kom som et sjokk. Det vil få dramatiske konsekvenser for handels- og turistnæringen på Åndalsnes.Rauma Bru

Full trøkk for å finne løsning

Vegvesenet vurderer om det skal bygges ny brupilar eller om de skal forsterke den svake pilaren under Rauma Bru.

 

– Vi har hatt dykkere nede og det viser seg at det ikke er ytterligere utgravninger under fundamentet, og det er et bra tegn. Vi har også undersøkt om broen har seget, men det har den ikke gjort, la han til.

Ifølge Tønnesen kan det være en like rask løsning å støype ut under fundamentet som å gå for ei løsning med reservebru, men dette vil bli endelig vurdert når det torsdag kommer flere ingeniører til brua.

Når brua kan åpnes for annen trafikk er fortsatt usikkert.


For tidlig å si hvor lenge E136 blir stengt

Statens vegvesen opplyser at det foreløpig er for tidlig å si hvor lenge E136 blir stengt ved Åndalsnes.Transportfirmaer taper tid og penger på E136-stenging

 – Dette blir en tung sak, sukker Arne Langseth i Verøy Møre da han blir kjent med konsekvensene av at E136 blir stengt.