Storaksjon mot arbeidskriminalitet i Ålesund:

Flere bedrifter avslørt for alvorlige lovbrudd

Skatt Midt-Norge har sammen med politiet, Arbeidstilsynet og kemneren kontrollert 89 virksomheter og 235 enkeltpersoner i Ålesund. Det ble funnet alvorlige regelbrudd hos 26 virksomheter.

TILSYN Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og kemneren fant alvorlige regelbrudd hos 26 virksomheter i Ålesund. Bildet er fra aksjonen, men smp.no er ikke kjent med om etatene reagerte her.  Foto: ARBEIDSTILSYNET

GENERELT OM ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET

Hva er arbeidsmarkedskriminalitet?

Kriminalitet i arbeidslivet er sammensatt og omfatter flere former for lovbrudd. Alle har det til felles at de minimaliserer produksjonskostnadene, undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende. Det involverer også tvangsarbeid, sosial dumping, svart arbeid/omsetning, skatte-, avgifts- og trygdekriminalitet, fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminelt utbytte, kamuflering av straffbare handlinger og bruk av ulovlig arbeidskraft.

Hvilke konsekvenser kan det ha for kunden å benytte useriøse aktører?

Det er ikke risikofritt for forbrukeren å benytte seg av useriøse aktører.

Velger du svarte tjenester risikerer du å:

·  miste reell klagemulighet på dårlig utført arbeid

·  måtte betale unndratt moms, skatt og andre avgifter som firmaet skulle ha betalt

·  stå med arbeidsgiver- og erstatningsansvar ved skader

·  bli dømt til fengselsstraff for medvirkning til skatte- og avgiftsunndragelser 

Det kan være vanskelig å skille mellom seriøse og useriøse aktører. Noen enkle forhåndsregler er:

·  ta firmasjekken på handlehvitt.no

·  sjekk referanser

·  be om skriftlig kontrakt

·  leier du en håndverker, be om å få se HMS-kortet

·  be om faktura

·  betal via bank

KILDE: SKATTEETATEN/ARBEIDSTILSYNET

Nyheter

Det melder Skatteetaten i en pressemelding.

Hensikten med en slik tverretatlig aksjon er å avdekke og sanksjonere mot arbeidsmarkedskriminalitet, samt kartlegge aktivitet og aktører.

Etatene har besøkt 65 byggeplasser, frisørsalonger, massasjeinstitutter, serveringssteder, bilpleiefirma og bilverksted.

Her har personallister, ID-papirer, oppholds- og arbeidstillatelser og lønns- og arbeidsvilkår blitt kontrollert. Enkelte har også blitt fulgt opp på grunn av forfalte skattekrav.

Anmeldt

To personer er anmeldt for lovbrudd knyttet til ulovlig arbeidskraft. Den ene jobbet uten gyldig arbeidstillatelse eller lovlig opphold i Norge.

– Dette gjaldt et serveringssted som hadde en person i arbeid uten arbeidstillatelse. Her blir dermed både innehaver og den ansatte anmeldt, og vil trolig få forelegg for dette. Spesielt skjerpende er det at disse tidligere ble advart mot dette, sier politioverbetjent Svein Rike.

26 virksomheter hadde regelbrudd som kan medføre pålegg og sanksjoner.

Det ble funnet avvik ved tilsyn hos 10 av 14 byggeplasser. I alt tre byggeplasser ble helt eller delvis stengt av Arbeidstilsynet.

– Ikke overrasket

22 personer manglet gyldig HMS-kort. Alle skal bære dette synlig på byggeplasser.

– Vi er dessverre ikke overrasket over funnene, for de stemmer med lignende aksjoner som vi har hatt tidligere. Dette viser viktigheten og behovet for aktivt samarbeid mellom etatene for gode arbeidsvilkår og sikkerhet på arbeidsplasser, sier tilsynsleder Jan Erik Rinnan i Arbeidstilsynet.

Fem bedrifter viste seg å ikke være registrert i momsregisteret. De har derfor ikke oppgitt eller betalt moms til staten. Totalt hadde de utestående skatte- og avgiftskrav på mer enn 3 millioner kroner.

Ifølge Kjellfred Nydahl, underdirektør i Skatt Midt, så opererer enkelte på en helt bevisst måte for å gjøre det vanskelig for Skatteetaten å kreve inn disse pengene.

– Men denne aksjonen har gitt oss opplysninger som gjør at vi vil klare å inndra en del av kravene, sier han.

I tillegg risikerer anslagsvis åtte virksomheter gebyrer på tusenvis av kroner for manglende eller mangelfulle personallister.

Firma som driver innen servering, frisør, skjønnhetspleie eller bilpleie, skal loggføre arbeidstid i en slik liste. På denne måten skal svart arbeid forhindres.

Aksjonen avslørte brudd på regler knyttet til lønns- og arbeidsvilkår (sosial dumping) og HMS hos 15 virksomheter. Ifølge Skatteetaten ble det funnet timelønner helt ned til 75 kroner.