Russen takker med pengegave

Røde Kors Ålesund og Spjelkavik får ca. 135.000 kroner av ålesundsrussens overskudd på ca. 225.000 kroner. Sammen i friluft Tueneset får de resterende 90.000 kronene.

Årets russegave Fra venstre: Amund Frøysa, Camilla Lunde, Arild Helland, Kine Sørvik, Nils Petter Drønnen, Aleksander Løvold, Ane Hoff og Josefine Rødal Tomren.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Røde Kors Ålesund og Spjelkavik, sier russepresident for Fagerli-russen, Josefine Rødal Tomren.

Stabil støtte i russetida

- De har vært med oss på møter og planlagt sikkerhetstiltak, og de har vært med oss med telt på arrangement for å hjelpe de som trengte det.

De har vært vår stabile støtte i russetida, derfor ville vi gi noe tilbake, sier hun.

Pengene er overskudd etter at årets russ har betalt 300 kroner hver til diverse utstyr som vanntanker, lommelykter, refleksvester.

Fint anlegg på Tueneset

- Vi vil også takke Sammen i friluft Tueneset. De er en frivillig gruppe som har laget et fint anlegg som vi har brukt i russetida.

Selv om dette er kommunal eiendom, gir vi 90.000 kroner til de som har laget anlegget.

Vi har brukt mest tid på Tueneset og vært litt på Aksla og Emblemssanden, forteller Rødal Tomren.

Det har vært en fin russetid

Det er russestyrene i Ålesund med presidenter og visepresidenter som har arrangert russetida der alle de videregående skolene har samarbeidet.

- Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen, politiet og Røde Kors hele vegen.

Det har vært en fin russetid med veldig lite styr. Russepolitiet har fungert veldig bra, kanskje fordi vi år hadde enda mer samarbeid mellom Røde Kors og politi, sier Rødal Tomren.