Fem nye kontrakter til Scana

Scana Propulsion skal levere fremdriftssystemer t il en verdi av 35 millioner kroner til fem fiskefartøy.
Nyheter

Scana Propulsion har signert en kontrakt med AO Shipyard Yantar, i Kaliningrad i Russland, for levering av framdrifts- og manøvreringssystem bestående av reduksjonsgir, cp-propeller, tunnel thrustere og rorsystem med fjernstyringssystem for tre fartøy. Reder er Lenin Kolkhoz i Petropavlovsk også i Russland. Skipene er kombinert snurper/tråler av designtype SK-3101R fra norske Skipskompetanse AS, og skal bygges ved Yantar Shipyard, i Russland. Utstyrsleveransen fra Scana Propulsion til alle tre skip skal leveres fra bedriftens anlegg i Norge innen juni 2017.

Scana Propulsion har også signert kontrakter med Pon Power i Norge på reduksjonsgear til to pelagiske trålere som skal bygges ved Karstensens Skipsværft i Danmark. Leveransene fra Scana Propulsion inngår i totale framdriftspakker bestående av MaK motor, Cat Propulsion propeller og Scana reduksjonsgear. Leveransene til disse kontraktene vil finne sted innen første kvartal i 2017. Scana reduksjonsgear produseres og leveres fra bedriftens anlegg i Norge.