Helse-styret diskuterte byggekostnader for nytt sjukehus:

– Kan vi bygge 1,3 milliarder billigere?

Kirsti Slotsvik vil ha nye kostnadsberegninger for nytt sjukehus i nordfylket.

SPØR OM PRIS: Styremedlem Kirsti Slotsvik i Helse Møre og Romsdal mener at foretaket må revurdere om prislappen på 4,3 milliarder for nytt sjukehus på Hjelset og DMS i Kristiansund er realistisk. FOTO: NILS HARALD ÅNSTAD 

Dette er saken

Kostnaden for nytt sjukehus for nordfylket og DMS i Kristiansund er foreløpig 4,3 milliarder.Lån fra staten skal finansiere 70 prosent. 30 prosent er egenkapital.

Helseforetaket må effektivisere driften 100 millioner per år fram til 2021 for å ha investeringsevne.

Foreløpig ligger man an til minus 66 millioner iht. resultatkrav fra Helse Midt.

Prisberegning til nytt sjukehus (fire alternativ) skal sendes ut på høring etter 31. august).

HAR IKKE SPART: Ansattrepresentant Charles Austnes påpekte at foretaket ikke har klart å spare. 

Nyheter

Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal har en foreløpig kostnad på 4,3 milliarder kroner, inkludert nytt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Måten dette skal finansieres på er 70 prosent i lån fra staten, og 30 prosent egenkapital, noe som tilsvarer nærmere 1,3 mrd.

Gjør som 26.000 andre - følg smp.no på Facebook

Bæreevne

På mandagens styremøte ble det diskutert om Helse Møre og Romsdal har økonomisk bæreevne til å opparbeide nok egenkapital.

Styremedlem Kirsti Slotsvik tok bladet fra munnen og konkluderte med at en prislapp på 4,3 milliarder ser ut til å bli altfor dyrt.

– Jeg tror ikke vi har råd til å bygge så dyrt. Og det er nå vi må si noe om det, sa Slotsvik.

Hun spurte rett ut om styret mente at man kunne bygge det nye akuttsjukehuset som tegnet på Hjelset.

– Det er et litt festbremsspørsmål, men jeg tror det er viktig å spørre, fortsatte hun.

Slotsvik var ikke beroliget da hun fikk høre analysene til økonomidir. Heidi Nilsen, som så for seg å komme i pluss langt ut på 2030-tallet i ulike scenario.

Fra før er det kjent at Helse Møre og Romsdal har vedtatt å spare 100 millioner årlig fram til 2021 for å få investeringsevne.

Nilsen forklarte at avviket per utgangen av mai ligger minus 66 millioner bak resultatkravet fra Helse Midt.

LES OGSÅ: Massiv mistillit til Helse Midt-Norge (krever abonnement)

LES OGSÅ: Må jobbe 2 milliarder smartere (krever abonnement)

Ned 1,3 milliarder kroner?

– Egentlig kunne jeg ønske meg et regnestykke som går på lavere kostnad for utbygging. Hva om man bygger til 3,5 milliarder, hva om en vurderer 3 mrd.? At vi da ser på hvor mye sunnere økonomien kunne vært. Vi sitter hele tiden og budsjetterer oppover, i stedet for å se hva vi har tilgjengelig, var den klare tale fra Slotsvik.

Ansattrepresentant Charles Austnes kastet seg på. Han påpekte at det ikke finnes noen rike onkler som vil hjelpe.

– Beregningen på 4,3 milliarder ble gjort i idefasen, under gitte forutsetninger. Blant annet at vi skulle gjøre en forbedring på 690 millioner fra 2015-2021. Så har ikke skjedd, vi har faktisk forverret den økonomiske situasjonen fra 2015. Konklusjonen min er å se på alternativer rundt om det går an realisere prosjektet innenfor en mindre ramme.

Styreleder Stein Kinserdal diskuterte også om det var mulig å presse ned prisen. Han påpekte at mange nye sjukehus blir beregnet til en kvm-pris på 50.000 - ikke 70.000 som SNR.

Les også: Slik skal Helse Midt investere

Les også: – Prognosen vil ikke holde (krever abonnement)

Nestleder Petter Bjørdal sa at mai-tallene ikke gir grunnlag for optimisme rundt omstillingsevne. Bjørdal var klar på at sjukehuset skal på plass, men spurte hvilke muligheter man har for å bygge.

– Dette er et lån som ligger til oss, og vi er nødt til å få det på plass, sa nestlederen.

Styremedlem Torbjørg Vanvik spurte om styret hadde en plan B rundt å få orden på økonomien.

– Det er vårt ansvar å sørge for rammebetingelsene, når vi møtes i august, sa Vanvik blant annet.

Styret var for øvrig bekymret for økonomien, og effektene av arbeidet med kontinuerlig forbedringsarbeid og lederutvikling må begynne å gi resultater.

Foreløpig prisberegning til nytt sjukehus (fire alternativ) skal sendes ut på høring etter 31. august.

Les også: Knalltøff økonomi kan stoppe investeringer