Ekornes legger ned sofafabrikken på Hareid

Ekornes har besluttet å samle dagens to Stressless-sofafabrikker i Sykkylven, skriver konsernet i en børsmelding. 70 ansatte blir berørt.

Flytter Ekornes starter flytteprosessen fra Hareid til Sykkylven umiddelbart. Konsernsjef i Ekornes, Olav Holst-Dyrnes, gir honnør til ansatte for konstruktivt samarbeid til dagens tøffe beslutning.  Foto: June R. Johansen

Nyheter

Sammenslåingen innebærer at fabrikken på Hareid legges  ned, og virksomheten samles ved Vestlandske-fabrikken  i Sykkylven.

De ansatte i produksjonen vil få tilbud  om overflytting til Sykkylven.

Ryddejobben i gang i Ekornes

Hvilestolen Stressless frister ikke møbelprodusenten til å sitte på latsida.


Må styrke konkurranseevnen

Bakgrunnen for sammenslåingen er behovet for å styrke selskapets  konkurranseevne i et stort, men krevende  internasjonalt møbelmarked. Sammenslåingen er forventet å gi kostnadsreduksjoner på mer enn 10  millioner kroner årlig.

-Vår målsetting er å legge det beste grunnlaget for den fortsatte sofaproduksjonen ved anlegget i  Sykkylven. Sammenslåingen gir mulighet for å samle  kompetanse og utnytte kapasiteten bedre enn når vi er  spredt på to anlegg», sier konsernsjef Olav Holst- Dyrnes.

Mindre administrasjon

Endringen berører om lag 70 ansatte ved fabrikken på  Hareid. De ansatte i produksjonsstillinger vil tilbys muligheten til overflytting til anlegget i Sykkylven.  Det vil være noe mindre behov for administrativt ansatte i den sammenslåtte produksjonen, og det vil være en dialog med de som blir berørt av dette.  

Ekornes vil legge til rette for at så mange som mulig ønsker og har mulighet til å bli med videre i den  sammenslåtte fabrikken. Det gjøres fortløpende  vurdering av den totale produksjonskapasiteten opp mot  ordresituasjonen.

Starter umiddelbart

Ekornes regner med å bruke fem millioner kroner i forbindelse med flyttingen. Anlegget på Hareid har en bokført verdi på 38 millioner kroner, og det er forventet nedskrivinger av verdien på anlegget. Dette vil bli inkludert i andre kvartal  2016.

Sammenslåingsprosessen vil starte umiddelbart, og det planlegges med en stegvis overflytting av produksjon i løpet av tredje og fjerde kvartal 2016.  

Gir ansatte honnør

Ifølge Holst-Dyrnes har det vært en lang og omfattende prosess før Ekornes har konkludert med at det beste alternativet er å slå sammen produksjonen og samle denne i Sykkylven.

-Vi er godt fornøyd med produksjonen på Hareid, og det avgjørende for valget av Sykkylven har vært nærhet til  den øvrige Stressless-produksjonen, samt muligheten for en større fleksibilitet i kapasitetsutnyttelsen, uttaler konsernsjefen i pressemeldingen.

Og han legger til:

-Jeg vil gi stor honnør til de ansatte for et svært konstruktivt samarbeid fram til dagens tøffe beslutning, men gode løsning for Ekornes.