Helseminister Høie:

Gir Helse Midt to uker til å svare på bonusutbetalingene

Helseminister Bent Høie gir Helse Midt to uker på å komme med et svar på hva som har skjedd tilknyttet millionbonusene i Helsebygg.

Helseminister Bent Høie (H).   Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Nyheter

- Helseministeren forventer en tilbakemelding fra Helse Midt-Norge i løpet av de nærmeste to ukene, skriver seniorrådgiver, Mona S Higraff, ved informasjonsavdelingen i Helsedepartementet i en mail til smp.no.

Million-bonuser i helseforetak:

Høie ber om orientering

Helseminister Bent Høie ber Helse Midt-Norge om en orientering etter Sunnmørspostens avsløringer om bonuser tilknyttet Helsebygg.Det Helse Midt må redegjøre for er hvorfor det ble opprettet et bonusprogram på i alt 44 millioner kroner til ansatte i foretaket Helsebygg, i forbindelse med byggingen av St. Olavs Hospital i Trondheim. Departementet forventer nok også en forklaring på hvorfor Helse Midt kun kan redegjøre for bruken av 19 av de i alt 44 millioner kroner som ble avsatt til bonusordninger.

Tidligere styreleder i Helse Midt:

Ga aldri klarsignal for millionbonuser

– Jeg er helt sikker på at vi aldri ga klarsignal for at det skulle innføres en bonusordning i Helsebygg. Det fastslår tidligere styreleder i Helse Midt, Kolbjørn Almlid.Det faktum at helseforetaket ikke kan forklare hvor det er blitt av 25 millioner kroner, fanger også Riksrevisjonens interesse. De ser nå på denne saken.

- Vi har ikke revidert Helsebygg spesielt, men vil følge opp dette som et tips, sier ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen til smp.no.

Millionbonuser til helseledere står ikke i stil med at de ansatte må spare for sårt tiltrengt utstyr

Massiv mistillit til Helse Midt-Norge

Nok er nok for de ansatte på Ålesund sjukehus. Det trengs nytt utstyr og oppgradering for hundrevis av millioner.Bonusmillionene du ikke fikk vite om

Millioner ble delt ut i bonuser under byggingen av St. Olavs Hospital. Bonusene har vært unntatt offentligheten. Helt til nå.Satte av 44 millioner til bonusordninger

Fortrolige notater og dokumenter unntatt offentlighet avslører at det ble satt av minst 44 mill. til bonusordninger i prosjektorganisasjonen Helsebygg. Helse Midt-Norge kan ikke dokumentere hva som har skjedd med 24-25 av millionene.Millionbonusene i helseforetaket:

– Derfor var bonuser nødvendigStyremedlem oppgitt over bonusbruken i helseregionen

Ansattrepresentant Ivar Østrem i Helse Midt-styret krever en skikkelig oppvask.