NTNU Ålesund har på plass fire kurs fra høsten av:

Tilbud til maritimt personell

- Er du i maritim næring til sjøs eller på land og har lyst til å fylle på utdanningen, så har du muligheten allerede i høst.

Konkurransedyktig - Kompetanseheving vil gjøre maritimt personell mer konkurransedyktig, sier Øyvind Andersen.  

Nyheter

Det sier Øyvind Andersen som er universitetslektor og programansvarlig for Shipping Management ved NTNU.

Les også: 10 studieplasser skal avhjelpe arbeidsledighet

Fire enkeltkurs for 140 personer

NTNU tilbyr nå fire enkeltkurs som hver gir 7,5 studiepoeng og med plass til 35 personer på hvert kurs. Målgruppa er primært maritimt personale som jobber offshore.

Dette skjer innenfor regjeringas utviklingsprosjekt MARKOM2020 som har som mål å heve kompetansen til norske sjøfolk. Her er visjonen at Norge skal ha maritim utdanning i verdensklasse.

Les også: Kronikk: Innovasjon og entreprenørskap mellom fjord og fjell

Fikk 1,8 millioner kroner

Etterutdanningen skjer i samarbeid med Høgskolen i Stord/Haugesund, men NTNU Ålesund er først ute.

Piloten kjøres herifra med kurstilbud allerede fra høsten. På nyåret kommer Høgskolen i Stord/Haugesund med tilsvarende tilbud. Til sammen har de fått 1,8 millioner kroner for å drive kursene fram til neste sommer.

Les også: Høgskulen i Volda held fram som sjølvstendig høgskule

Spørreundersøkelse i bunnen

- Vi har foretatt en spørreundersøkelse blant rederi i Haugesund og ålesundsområdet, og spurt hvilke fagområder det er behov for som kan øke kompetanse ombord i båtene.

Vi tilbyr fagområder som er etterspurt. Emnene er ledelse, prosjektledelse, avtaler og kontrakter, samt innkjøp. Men det vil komme flere, sier programansvarlig Øyvind Andersen ved NTNU Ålesund.

Han peker på at lover og regler er godt ivaretatt gjennom den maritime utdanningen.  Men på det administrative feltet er det uten tvil behov for å ruste opp kompetanse.

Les også: NTNU-studenter til topps

Kompletterer utdanningen

- Hvis en tenker offshorefartøy gir ikke dagens utdanning veldig god, administrativ trening for de mest avanserte fartøyene.

Når du er kaptein ombord med et mannskap opp imot 100 stykker innebærer det et betydelig ansvar. Dagens maritime utdanning har naturlig nok mest fokus på gjeldene internasjonalt regelverk.

Disse kursene kompletterer den maritime utdanningen, sier Andersen.

Les også: Rektor Marianne Synnes vil på Stortinget

Ved siden av jobben

Kursene er på bachelornivå. Søkerne må ha generell studiekompetanse eller toårig fagskoleutdanning.

Det er lagt opp til at du kan jobbe og studere samtidig.

Hvert fag har undervisning på til sammen ti dager. En bolk, en måneds pause, og så ny bolk. Det er lagt opp til fire til fem ukers pause imellom bolkene. Slik at de som jobber 1:1 og er hjemme i september, får nytt tilbud i november, osv.

Les også: Verdens første brønnbåtsimulator

Sterkere i konkurranse med andre

- Vil kursene hjelpe norsk maritimt personell til å beholde jobbene sine?

- Det vet en jo aldri. Men de befinner seg  i en konkurransesituasjon også mot utenlands arbeidskraft. Vi tilby kursing slik at de står sterkere. Hovedmålgruppa er de som har maritim utdanning på fagskolen.

Er der folk med annen type utdanning som er interessert, vil de bli vurdert ved opptak, sier Andersen og oppfordrer alle interesserte til å orientere seg på NTNU sin nettside der det står om videreutdanning og deltidsstudier.

Les også: Spente havbruks-gründere

Godkjente moduler

Han mener det er flere gode grunner til å satse på et slikt utdanningstilbud, både som selvstendige etter- og videreutdanningsmoduler, men også som emner som kan søkes innpasset i en fremtidig bachelorgrad.

- Fagmodulene som vi nå tilbyr er godkjent slik at de vil kunne søkes innpasset i et fremtidig bachelortilbud for fagskolestudenter når en slik ordning er kommet på plass, tilføyer han.

Søknadsfristen på første kurset er 29. august.