Ålesund kommune tapte prinsippsak mot støttekontakt

Høyesterett forkaster anken fra Ålesund kommune i den såkalte «støttekontakt-saken».

Vant fram: Kjetil Edvardsen førte saken for støttekontakten i Ålesund. 

Nyheter

Striden har stått om hvorvidt en støttekontakt er å betrakte som arbeidstakere med rett til fast jobb. Da saken var oppe i lagmannsretten, fikk ålesundskvinnen medhold i at hun burde få et ansettelsesforhold i kommunen.

Fagforbundet har ført saken på vegne av støttekontakten, og den er fulgt med store interesse av tusenvis av rundt 25.000 støttekontakter landet rundt.

Les også: Støttekontaktsaken i Høyesterett

Høyesterett avviste anken fra Ålesund kommune og ila kommunen saksomkostninger på nær 360.000 kroner.  

Dommen kan få store konsekvenser for norske kommuner som må ansette støttekontakter og avlastere, og som dermed har krav på både høyere lønn, feriepenger og sykepenger.

Støttekontakter og avlaster inngår avtaler med kommunene som såkalte oppdragstakere. Fordi de ikke er ansatte, har de verken de rettighetene eller pliktene som følger med et ansettelsesforhold. 

Dom gir støttekontakt rett til ansettelse

En støttekontakt i Ålesund har fått medhold i Frostating lagmannsrett på at hun har krav på fast ansettelse i kommunen. Dommen kan få store konsekvenser.

– Dette var veldig gode nyheter

– En virkelig god nyhet. Dette er arbeidstakere som absolutt fortjener å få ordna forhold.