130 færre ledige på Sunnmøre sist måned

For tredje måned går ledighetstallene til NAV i positiv retning for Møre og Romsdal sin del
Nyheter

Ferske tall over ledige fra juni viser at utviklinga har gått bedre i Møre og Romsdal, sammenlignet med resten av landet den siste tida. Arbeidsledigheten i fylket er nå på 2,9 prosent, noe som er likt med landsgjennomsnittet.

I de to andre «oljefylkene» Rogaland og Hordaland, går det i motsatt retning med flere ledige.

Sogn og Fjordane har registrert 1,6 prosent ledige - noe som er lavest blant landets fylker.

Sunnmøre utmerker seg

Det er særlig på Sunnmøre at færre ledige har meldt seg siste måned. Sammenligna med mai-tallene er det blitt 130 færre ledige her, mens det er 37 færre ledige i Romsdals-kommunene og 6 færre ledige på Nordmøre.

Fortsatt er det likevel langt flere ledige enn for ett år siden. De 4164 personene som nå er registrert helt uten arbeid utgjør økning i antallet på 26 prosent fra samme periode i fjor.

Arbeidsledigheten gikk ned i juni

Oslo (NTB): Det ble 700 færre arbeidsledige i juni, viser sesongjusterte tall fra Nav. Ledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken.


Lavest i Norddal og Stranda

Det er en Det er Kristiansund som fortsatt har størst andel ledige med 4,8 prosent. Hakk i hæl kommer Hareid (4,7 %) og Herøy (4,5 %).

Norddal og Stranda har lavest ledighet blant kommunene på Sunnmøre med 1,7 prosent.