Fant lakselus på nær all villfisk

Mye lus på undersøkt fisk i Ørstafjorden.

Illustrasjonsbilde  Foto: Svein Aam

Nyheter

Havforskningsinstituttet mener det er sannsynlig at lakselus har hatt negativ innvirkning på utvandrende laksesmolt og sjøørret i de fleste undersøkte områdene.

Det viser resultatene fra den første delen av årets overvåking av lakselus som ble gjort i Sør-Norge i mai og juni. I deler av Rogaland, Hordaland, Sognefjorden og Møre og Romsdal ble det funnet høyere smittepress på vill laksesmolt og sjøørret enn i fjor på samme tid.

Sunnmørsposten meiner: «Ikkje framtid for sinker i oppdrett»

Lus på nesten hver fisk i Ørsta

Ørstafjorden og Sykkylvsfjorden var blant stedene som ble undersøkt i Møre og Romsdal. Ved målestasjonen i Ørsta ble det funnet lus på nesten all den undersøkte fisken (98 %) med gjennomsnittlig 14 lus. I Sykkylven ble det funnet lus på 64 prosent av fisken, med en intensitet på sju lus.

Nivåene i Ørstafjorden er høyere enn på samme tid i fjor.

– Dataene indikerer en sannsynlig negativ effekt på utvandrende laksesmolt og på sjøørret i fjordene rundt Ørstafjorden, heter det i rapporten.

Undersøkelsene fra Vatnefjord er tilnærmet likt som i fjor, og gjør at instituttet konkluderer med at konsekvensene for laksesmolt og sjøørret er moderat i Romsdalsfjordsystemet.

Marine Harvest får refs etter lakserømming

Fiskerimyndighetene mener oppdrettsgiganten reagerte for seint etter at oppdrettsfisk rømte.

Regjeringen åpner for laksevekst

Oslo (NTB): Mangel på laks gjør at regjeringen iverksetter tiltak for å øke produksjonen for oppdrettsnæringen.


Trøndelag

Resultatene fra trålingen etter laksesmolt i ytre del av Trondheimsfjorden indikerte lavt påslag på utvandrende laks som kom ut denne fjorden. Det er likevel sannsynlig at smolten treffer områdene med forhøyet smittepress lenger ute.

Dataene tyder på en sannsynlig negativ effekt på sjøørret i ytre deler av Sør-Trøndelag, og sannsynligvis også for laksesmolt, ifølge Havforskningsinstituttet.

– Kan fort bli 30 arbeidsplasser

Norsk Sjømat Oppdrett AS satser på oppdrett og søker om fire utviklingstillatelser for oppdrett i sjø. De tar i bruk helt ny teknologi for å få bukt med lus og rømming.


Sørlandet og Nord-Norge

Også Sørlandet er omfattet av overvåkingen av lakselus. Her er det valgt stasjoner som ikke ligger i nærheten av oppdrettsanlegg for laks, slik at resultatene herfra kan brukes som referanse på normalt infeksjonsnivå hos sjøørret. Det er ikke ventet negative effekter på vill laksefisk som følge av lakselus i dette området.

I Nord-Norge er årets overvåking fremdeles i startfasen, det er derfor enda ikke tilgjengelige resultater fra dette området.

Les hele rapporten her (ekstern lenke)