Lensmannen i Vestnes:

– Politiet må nedprioritere tjuveri og innbrot

Det er tronge tider for lensmannskontora. Men på Søre Sunnmøre kjem det snart tre nye polisti-stillingar.

Fungerande lensmann i Vestnes Jan Magnar Sandvik.   Foto: Alexander Worren

Nyheter

Sunnmørsposten skreiv torsdag om politibemanninga i Møre og Romsdal politidistrikt, som er den lågaste i landet. Særleg lensmannskontora treng auka bemanning, ifølgje politiet.