Får tilskudd til integreringstiltak

Åtte frivillige organisasjoner i Møre og Romsdal har fått tilskudd til å gjennomføre integreringstiltak for beboere i asylmottak.

Leder i Norsk Folkehjelp Ålesund og omegn, Solfrid Viset, forteller at de skal bruke pengene til førstehjelpkurs.  Foto: Arkivfoto

Kulturhuset Dragen er en av de frivillige organisasjonene som har fått bevilget støtte til sitt prosjekt.  Foto: MANIPULERT FOTO/ILLUSTRASJON

Nyheter

Det skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i en pressemelding. De åtte prosjektene i Møre og Romsdal er blant til sammen 103 prosjekter som har fått støtte på landsbasis.

- Frivilligheten kan spille en viktig rolle for å skape kontakt mellom lokalsamfunn og beboere i asylmottak. IMDi forventer at tiltakene som vi støtter, skal bidra til at ventetiden i mottak utnyttes bedre og til at asylsøkere som etter hvert skal bosettes i kommunene, er bedre forberedt, skriver Fiffi Namugunga som er seniorrådgiver ved IMDi Midt-Norge, i pressemeldingen.

Førstehjelpskurs

Blant de som har fått bevilget støtte er Norsk Folkehjelp Ålesund og Omegn. De har fått tildelt 32.339 kroner til førstehjelpskurs.

- Vi har fått støtte til et førstehjelpskurs som vi skal holde på asylmottakene. Det sier seg jo selv hvor viktig dette er, men det er også et prosjekt som vil gi språktrening. Viktigheten av å lære seg vesentlige ord i sammenheng med ulykker, forteller leder for Norsk Folkehjelp Ålesund og omegn, Solfrid Petrine Viset.

Disse har fått støtte i Møre og Romsdal:

  • Kulturhuset Dragen får kr 300 000
  • Yrkesakademiet får kr 90 000
  • ACT Volda får kr 76 800
  • Tingvoll Røde Kors får kr 70 000
  • Tingvoll IL fotball får kr 40 000
  • Norsk Folkehjelp Ålesund og Omegn lag får kr 32 339
  • Ålesund Røde Kors får kr 20 000
  • Kirkens Bymisjon i Trondheim – Batteriet får til sammen kr 700 000 for prosjekter fordelt på 3 fylker, der Møre og Romsdal er ett av dem.