Slaktes av pasientene i stor pasientundersøkelse

Ålesund sjukehus dårligst på Sunnmøre

Pasientene ved Ålesund sjukehus er blant de minst fornøyde i landet, mens Volda scorer høyest i fylket.

Ålesund sjukehus får samlet-karakter 2 av 5 i pasientundersøkelsen.  Foto: Staale Wattø

Slik ser karaktergivingen til pasientene ut ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal. 

Volda sjukehus får gode skussmål av pasientene.  Foto: Arkivfoto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Det kommer fram i en stor pasientundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttets Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

I undersøkelsen har 400 tilfeldig valgte pasienter fra hvert av landets sjukehus blitt bedt om å vurdere sine erfaringer med sykehusopphold gjennom høsten 2015.

Det var Aftenposten som først omtalte saken fredag.

Ålesund: karakter 2 av 5

Spørsmålene pasientene svarte på fokuserte på ni ulike indikatorer (se grafikk), deriblant medisinsk personale, ventetid, og pasientsikkerhet.

Pasientene ved Ålesund sjukehus gav karakter 2 av 5 innenfor fire kategorier. Det høyeste karaktertallet gitt er 3 av 5 – på områdene pårørende, utskrivning, samhandling, og ventetid.

Sjukehuset ligger under landssnittet på pasientenes vurdering av pleiepersonalet, legene, informasjonsmengden rundt sykehusoppholdet, og materiell standard. Scoren ligger imidlertid over landssnittet på de andre fem indikatorområdene: Organisering av opphold, håndtering av pårørende, prosedyrer rundt utskriving, samhandling fastlege og kommunale tjenester, og ventetid.

Les rapportene for landets 61 sjukehus her.

Mest fornøyd i Volda

De mest fornøyde pasientene i Møre og Romsdal finner vi ved Volda sjukehus, som har snittkarakter 4 av 5. Her har pasientene gitt toppkarakter til legene, til informasjonsflyten rundt oppholdet, organiseringen, og håndtering av pårørende.

Laveste karakter gitt på enkeltområder til Volda sjukehus var 3 av 5 – for samhandling med fastlege og kommunale tjenester, samt ventetid.

Kristiansund sjukehus kommer også bedre ut enn Ålesund, med snittkarakter 3. Aller dårligst ut i fylket kommer Molde sjukehus. Ikke på noen områder ga pasientene høyere karakter enn 2 av 5.

Helse MR: -Viktige tilbakemeldinger

Helse Møre og Romsdal HF understreker at de ser på pasienterfaringsrapporten som en viktig form for tilbakemelding på det arbeidet de gjør.

Selv om de er fornøyde med resultatene for Volda sjukehus, er det fortsatt ting å jobbe med innen foretaket som helhet, skriver medisinsk fagsjef Mariann Hagerup Gammelsæther i en epost.

- Dette er en av flere kilder vi har i forbedringsarbeidet, og vi ser at vi har en del å jobbe med dersom man ser på resultatet for hele helseforetaket, skriver hun.

Fem med bunnkarakter på landsbasis

Scoren i undersøkelsen gir et grunnlag for å sammenligne pasientvurderinger fra et sjukehus til et annet – men ikke nødvendigvis hvor høy kvalitet sjukehuset holder i seg selv.

Undersøkelsen har blitt gjennomført årlig siden 2011. Totalt sett er norske pasienter mer fornøyde med sjukehusopplevelsene nå enn tidligere.

De aller mest fornøyde pasientene finner vi ved Betanien Hospital i Skien, Feiringklinikken i Eidsvoll, Tynset sjukehus, og Sørlandet sjukehus i Flekkefjord. Alle disse fikk toppkarakter, med 5 av 5 i samlet score.

Fem sjukehus fikk bunnkarakteren 1 av pasientene. Disse er Bærum sykehus, Helgelandssjukehuset Sandnessjøen, Klinikk Hammerfest, Nordlandssjukehuset Bodø, og Sjukehuset Østfold.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter