foto
Slik ser karaktergivingen til pasientene ut ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal.
foto
Volda sjukehus får gode skussmål av pasientene. Foto: Arkivfoto: Knut Arne Aarset