Norddal-ordfører Arne Sandnes:

– Ulykkesstrekningen innbyr til fart

Ordfører i Norddal kommune, Arne Sandnes, ønsker en breddeutvidelse av vegen der en ukrainsk buss havnet utenfor vegen etter et sammenstøt med en personbil lørdag.

SMAL VEG Varaordfører i Norddal kommune, Per Magnus Berdal, besøker ulykkesstedet. Han og ordfører Arne Sandnes håper på bredere veg.  Foto: Staale Wattø

STREKNINGEN: Strekningen der personbilen og bussen kolliderte var oversiktlig og rett.   Foto: Odd-Sølve Grannes

Nyheter

Flere strekninger på Fylkesveg 63 har fått en oppgradering de siste årene, men det gjelder ikke lørdagens ulykkessted mellom Valldal og Trollstigen.

– Det er en rett og oversiktlig strekning, men den egner seg ikke til forbikjøring, og to busser ville ha slitt med å passere hverandre der. Jeg er ingen fagmann, men jeg synes det er et punkt som innbyr til fart. Det burde bli en breddeutvidelse der, sier Sandnes til Sunnmørsposten.

Varaordfører Per Magnus Berdal, som var kriseleder under ulykka, mener at vegen ikke er trygg nok enda.

– Vi er takknemlige for oppgraderingene som er gjort, men er det flere strekninger som er smale og med svake vegkanter. Det er flere punkt som er ulykkesutsatt, sier Berdal.

– Flaskehals

Vegen mellom Valldal og Trollstigen er svært trafikkert gjennom sommeren av både norske og utenlandske turister. Sandnes mener behovet for en utbedring av vegen er tilstede.

– Fylkesveg 63 gjennom Valldal og Eidsdal er i ferd med å bli den store flaskehalsen i The Golden Route-området. Strekningen må få spesiell prioritet i forhold til opprusting, sikring og utbedring for å ikke bli en brems i utviklingen av norsk reisenæringsliv. Dette fordi verdensarven og fjordene er Norges fremste merkevare i forhold til internasjonal turisme, sier Sandnes.

Norddal kommune har vært forberedt på at en alvorlig ulykke i området kunne skje.

– Det har bare vært et tidsspørsmål før en ulykke kunne skje, og vi har også tenkt at en buss kunne bli involvert. Etter hva jeg har hørt, gjorde kommunen en fin jobb på lørdag, sier Sandnes, som er på ferie i Stavanger for øyeblikket.

Har begrensede midler

Det er fylkeskommunen, sammen med Statens Vegvesen, som anbefaler utbedrelse av veger. Politikerne på fylkestinget avgjør til slutt om man bevvilger penger til å ruste opp fylkesvegene.

– Det er beklagelig at en slik ulykke skjer. Vi vil se på vegen om det er noen strakstiltak vi kan gjøre på ulykkesstedet. Det er en smal fylkesveg. Vi har ikke midler til å utvide strekningen uten støtte fra politikerne, sier fungerende regionsdirektør i Statens Vegvesen region midt, Lisbeth Smørholm.

Smørholm, som vanligvis er seksjonssjef, oppfordrer sjåfører til å ta det rolige hvis de kjører fra Valldal til Trollstigen.

– Kjør forsiktig og ta deg god tid. Alle ulykker er en for mye. Helst skulle vi sett at hver eneste veg hadde gul stripe, men der er vi ikke i dag, sier Smørholm.