Kun Ålesund og Vanylven har redningsdykkere i fylket

I Møre og Romsdal er det bare Ålesund og Vanylven som har redningsdykkere. En statlig finansiert dykkertjeneste bør vurderes, mener teamleder.

Dykkere Ifølge Øyvind Seth består teamet av en redningsdykker, en linemann og en dykkeleder/sikringsmann. 

Dette er saken
  • Kun Ålesund kommune har prioritert å ha redningsdykkere på døgnkontinuerlig vakt i Møre og Romsdal. Resten av kommunene har kun overflatedykkere.
  • Det betyr i praksis at redningsdykkere fra Ålesund må rykke ut til store deler av fylket ved drukningsulykker på flere meter dybde. Mannskapet reiser ut med luftambulanse eller dykkerbil.
Nyheter

En eldre mann omkom onsdag etter at bilen han satt i endte utfor kaia ved havneterminalen på Moldegård – ikke langt fra Molde brannvesen.

Bilen var på 18 meters dyp og mannskap fra lokalt brannvesen var raskt på stedet. Men de hadde ikke utstyr til å dykke – og måtte nøye seg med å fridykke i overflaten.

Dykkere fra Ålesund ble fløyet inn, og var på plass etter 15-20 minutter.

Ifølge Rbnett kom meldingen om ulykka klokka 09.31.

Mannen ble hentet opp på land klokka 10.07.

Mann døde etter at bilen havnet i sjøen i Molde

Molde (NTB): Mannen som ble hentet opp fra en personbil som havnet i sjøen i Molde onsdag formiddag, er bekreftet omkommet, skriver Romsdals Budstikke.


Skal ha ny analyse

Vakthavende brannsjef i Molde, Steinar Flusund, sier det er naturlig å foreta nye risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) etter en slik hendelse.

I dag er det etter en såkalt kost/nytte-vurdering konkludert med at det kun er behov for overflateredning i Molde kommune. Flusund sier at de selvfølgelig ønsker all beredskap de kan få, men redningsdykkertjenesten er kommunal og bevilgningene fra lokale politikerne avgjør dykkerberedskapen.

– Vi vurderer beredskapen ut fra en helhet. Det er ressurskrevende å etablere dykkerberedskap med kompetanse, utstyr, øvelser og mannskap, sier den vakthavende brannsjefen.

Egen bil Redningsdykkerne fra Ålesund har egen dykkerbil, men blir med i luftambulansen om de skal rykke ut til steder lenger unna. 

 

– For tilfeldig

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) konkluderer i en ny rapport med at dagens redningsdykkerberedskap er for tilfeldig.

I rapporten kommer det fram at en landsdekkende tjeneste kan etableres i kombinasjon med offentlige, private og frivillige ressurser.

Bør styrkes

I tillegg til to frivillige aktører, har kun 16 av landets 280 brannvesen redningsdykkertilbud.

DSB mener det kan gjøres mer for å forebygge drukningsulykker. Tiltak som promillegrense til sjøs, påbud om redningsvest og båtsertifikat har vist seg å være effektive.

– 90 personer dør i snitt av drukning hvert år. Redningsdykkere redder liv, og dette er jo hendelser som er svært tidskritiske, sier direktør Cecilie Daae.

Hun mener man bør vurdere om beredskapen kan styrkes gjennom Redningsselskapets skøyter og dykkere. DSB har nylig sendt forslag til endringer til departementet.

Flytting av ansvar

Flusund støtter en tankegang om at dykkertjenesten bør løftes opp fra kommunene til et regionalt, statlig overordnet perspektiv.

Teamleder Øyvind Seth ved Ålesund brannvesen sier det kan være fordeler med en statlig redningsdykkerberedskap. Seth sier at han i alle fall ikke kan se noen ulemper med en overordnet finansiering.

– Vi ønsker at flest mulig skal ha kompetanse for å redde liv. Vi har ikke fordel av å være de eneste i Møre og Romsdal, sier han.

Seth forklarer at redningsdykkerne har en egen utrykningsbil. I aksjoner lenger unna må de rykke ut i luftambulanse.

–  Ålesund, Vanylven, Vågsøy, Trondheim eller Florø kan bli rekvirert for Nordvestlandet.

– Dere brukte 15–20 minutter til Molde med relativt rask utrykning. Det er dårlige odds ved drukningsulykker lenger nord?

– Sånn er det. Ålesund er bedre rustet med vakt døgnet rundt. Det er politikerne i kommunene, og de som har ansvar for beredskap, som tar valgene. Det blir en kost/nytte-vurdering. Vi ønsker som sagt at flest mulig har et slikt tilbud, men det er begrenset hvor mye en kan klare med et kommunebudsjett, sier Seth.

Rykket ut Redningsdykkere fra Ålesund rykket ut og var på plass etter 15-20 minutter i Molde etter at en bil med en eldre mann endte opp i sjøen på 18 meters dybde. Bildet er fra en tidligere aksjon i Ålesund, som viste seg å være falsk alarm om mann i sjø. Foto: Torbjørn Eidhammer 

 

Dykkere fra Ålesund brannvesen rykker ut uavhengig av sted i Møre og Romsdal når de får inn en nødmelding.

Teamleder Seth mener at redningsdykkerberedskapen i dag avhenger av kommunenes prioriteringer og økonomi.

– Først så vurderes det sannsynlighet for drukningsulykker i kommunene, og etter ROS-analysene går det rett og slett på penger, sier han.

Presisering : Vanylven brann og redning har to godkjente redningsdykkere på frivillig basis. De har også utstyr i bilen, men Alarmsentralen i Sogn og Fjordane har operativ ledelse.