Prøvesmaking av framtida:

Skal teste ny gateterminal før den er bygget

En ny kollektivterminal er del av bypakken for Ålesund. Eksakt når terminalen kommer vet en foreløpig ikke, men: I en hel uke i midten av september skal man late som om den er på plass.

visualiserer: Det er lettere å komme med innspill når en får se hvordan en ny kollektivterminal og byrommet rundt kan komme til å se ut, mener byutvikler Silje Erøy Sollien og kulturkonsulent Solveig Fagermo i Ålesund kommune. I september skal de derfor visualisere en ny kollektivterminal i full størrelse der den er planlagt, i Keiser Wilhelmsgate. 

Sørsideplanene: Slik så Jaja architects for seg den nye terminalen i Keiser Wilhelmsgate. I ettertid har Statens vegvesen og fylkeskommunen kommet fram til ei løsning med mye større fortau på begge sider. 

Bakgrunn
  • Ny kollektivterminal i Keiser Wilhelmsgate er både med i reguleringsplanen for sørsida og i bypakken i Ålesund.
  • En vet ikke når bypakken blir realitet. Ordfører Eva Vinje Aurdal har uttalt at hun håper på oppstart i løpet av de nærmeste tre åra.
  • Som del av en mulighetsstudie skal Ålesund kommune visualisere en ny kollektivterminal i full størrelse.
Nyheter

Ålesund kommune planlegger nemlig å gjennomføre det som har fått navn «Mulighetsstudie Gateterminal Keiser Wilhelmsgate» med en tvist:

– Fra 16. til 22. september skal vi visualisere en ny kollektivterminal eller gateterminal i full størrelse, forteller de to ansvarlige for prosjektet, byutvikler Silje Erøy Sollien og kulturkonsulent Solveig Fagermo i Ålesund kommune.

Lettere

Til grunn for tilnærminga ligger tanken om at det vil være lettere for folk å komme med innspill når en har ei formeining om hvordan det kan komme til å se ut.

– For det er innspilla og erfaringene her vi er ute etter. Når det er sagt, skjer visualiseringa i tillegg til den mer tradisjonelle måten å jobbe på.

For også i denne mulighetsstudien blir det gjort tellinger og analyser. Blant anna er de tre unge arkitektstudentene/arkitektene Sunnmørsposten tidligere har skrevet om og som har som sommerjobb å kartlegge hvordan folk bruker gater og torg i Ålesund, snart klare med materialet sitt, legger damene til.

Omfattende

De første synlige forberedelsene starter ei ukes tid før selve gjennomføringa. Da stenges først et tjuetalls p-plasser i området fra Harald Torsviks plass til Posthuskrysset, mens ytterligere et tjuetalls vil bli stengt under selve testuka.

– I samarbeid med tredjeårselever ved Borgund vgs skal det bygges en midlertidig terminalinstallasjon, samtidig som fortauene på begge sider tegnes inn slik planen er, med seks meters bredde. Videre skal det settes opp ulike kreative installasjoner i byrommet flere steder både langs fortau og på åpne plasser, forteller duoen Sollien og Fagermo.

Byggeledere blir Petter Brandberg og Benny Jepsen. De to danske kunstnerne har etter sigende arbeida nettopp med denne typen midlertidige installasjoner i byrom i mange år. I selve testuka legger fylkeskommunen så om bussrutene slik at bussene går via den midlertidige terminalen. Samtidig stenges området fra Harald Torsviks plass til Posthuskrysset for biltrafikk.

– Som del av testen - 17. september, lager sentrumsforeninga nabolagsfest. Planene for denne er ikke endelig klar og blir å komme tilbake til, sier de to prosjektansvarlige.

Ålesund kommune samarbeider med en rekke aktører om prosjektet, deriblant fylkeskommunen, vegvesenet, Ålesund sentrumsforening, Ålesund parkering og flere gårdeiere.