Ørskog bruker mest på kultur, mens Selje kommer dårligst ut

Ørskog kommune bruker, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), 2431 i kroner mer per innbygger på kultur enn Selje kommune.

Støtte: Ørskog BluesFest og Ørskog Blues Club er blant kulturinstitusjonene i Ørskog kommune som får støtte til. Ørskog er kommunen som gir mest støtte per innbygger i distriktet.  Foto: Nils Harald Ånstad

Vi er selvfølgelig aldri fornøyd med å komme dårlig ut på en statistikk– Vi er selvfølgelig aldri fornøyd med å komme dårlig ut på en statistikk

Nyheter

I 2015 brukte Ørskog 2684 kroner per innbygger på kultur i kommunen.