Stor skredfare ved Veslemannen:

NVE varsler om rødt farenivå

NVE hever farenivået for skred for Veslemannen i Romsdalen til rødt, som er ekstremt.

Ni personer og 350 sauer ble evakuert i noen dager i september fordi man fryktet et ras fra Veslemannen, en del av fjellet Mannen i Romsdalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

Nyheter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hevet farenivået til rødt for Veslemannen, en del av det ustabilet fjellpartiet Mannen i Romsdalen.

– De siste to timene viser summen av to ekstensometre en samlet bevegelse på 5,7 mm i den øvre, mest aktive delen, noe som tilsvarer nesten 7 cm over et døgn, melder NVE i en varsling.

NVE mener at den økte hastigheten skyldes mye nedbør (18 mm siste 6 timer på Mannen). Det er også meldt mer nedbør resten av kommende døgn.

– Erfaringene viser dessuten at hastigheten øker med en forsinkelse på et halvt døgn etter nedbøren. Ut fra nedbøren som er kommet de siste timene, og det som er meldt framover, forventer vi en ytterligere økning av hastigheten de kommende timene, melder NVE.

Rødt farenivå er kategorisert som ekstrem fare for skred. NVE overvåker til enhver tid fire ustabile fjellparti med skredrisiko. Hvert parti har et nivå fra lav (grønn), moderat (gul), høy (oransje) og ekstrem (rød) fare.

Evakuerer området

Politiet har to år tidligere evakuert beboere og dyr i området på dette farenivået.

Fjellet som trugar

Når Åkerneset rasar ut vil fjorden reise seg nådelaust 100 meter opp og raser alt på sin veg mot havet. I Møre og Romsdal er det fleire fjell som trugar. Kven vert råka og korleis vert dei trygga?


– Visepolitimesteren har besluttet evakuering av beboere og folk i området, bekrefter stabssjef Torry Åkenes til smp.no.


- Nå håper alle på ras

Ordføreren i Rauma kommune forteller om en krevende situasjon.

Politiet forholder seg til ekspertisen og geologene, og når det blir hevet til rødt farenivå så gjennomføres en del tiltak.

– Vi skal samkjøre etatene nå i et møte klokka 17. Her vil fylkesberedskapssjefen, Statens vegvesen, Sivilforsvaret, NVE og politiet delta, sier Åkenes.

Han sier at beboerne under Veslemannen må flytte til alternative oppholdssteder.

– De fleste som bor der lever med rasfaren og har etablert rutiner og planer. Konkret hvor de skal flytte, vet jeg ikke, sier Åkenes.

Stabssjefen sier at det ikke er besluttet å stenge E136. Raumabanen er derimot stengt mellom Dombås og Åndalsnes på grunn av rasfaren. NSB kjører busser mellom stedene.

Se 360-bilder fra Mannen

Nedbørsrekord

– Det har vært 22 mm nedbør siste døgnet. Det er det meste vi har hatt mens vi har overvåket. Det kommer mye regn nå, og det fortsetter å regne. Vi har overvåket i en del år, og vi har ikke vært oppe i disse mengdene i den tiden vi har overvåket, forteller Lars Harald Blikra.

Blikra sier de er seks geologer som nå skal fortsette overvåkingen, og holde kontakten med Rauma kommune og politiet.

Mange har ventet lenge på at fjellet skal rase. Politiet har to år tidligere evakuert beboere og dyr i området på dette farenivået.

Tror du det vil rase denne gangen?

– Jeg har sluttet å tro, sier han.

Kveldsrapport

Dagens siste rapport fra NVE forteller at bevegelsene nå er oppe i 10 cm i døgnet i et parti av den øvre delen. Det har det siste døgnet kommet 41 mm nedbør på Mannen og 21 mm de siste 6 timene.

– Det tar noe tid fra nedbøren på overflaten trenger inn og ned i fjellet og påvirker stabiliteten og bevegelsen. Vi forventer derfor økte bevegelser i løpet av kvelden og natten. Det er fremdelsen de øvre delene av Veslemannen som viser store bevegelser og det er derfor størst sannsylighet for at vi får et mindre skred herfra, lyder rapporten.

Et slikt skred vil ikke true bebyggelse eller jernbanen.

Bevegelsene i den nedre delen er relativt lave, ca. 0,5 mm i døgnet.

– På bakgrunn av de store forskjellene mellom øvre og nedre deler antar vi at øvre del kan rase ut uten at resten går.

NVE kommer med ny rapport fra overvåkningen rundt klokken 09.00 i morgen.

Saken oppdateres