Siste frå Veslemannen:

Opprettheld raudt farenivå

Meldingar om 35-50 mm nedbør fram til laurdag kveld gjer at NVE opprettheld høgste farenivå.

  Foto: Ekseth/Gedde-Dahl / NTB scanpix

Nyheter

Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sin siste statusrapport frå fredag ettermiddag.

Ifølgje rapporten er det no venta mellom 35-50 mm nedbør fram til laurdag kveld. I tillegg ligg det nysnø i fjellet, som er venta å smelte.

- Dersom dette vêrvarslet slår inn ventar vi at hastigheita i fjellpartiet vil auke att, og difor blir raudt farenivå oppretthaldt, skriv NVE.


360-bilder av Mannen

Utforsk det rastrua området i detalj. Det er fjellområdet Veslemannen som kan rase, som du ser på det første bildet. Foto: Arild Solberg


- Godstrafikk gitt dispensasjon

Rauma-ordførar Lars Olav Hustad fortel at godstrafikk på Raumabane blei gitt dispensasjon til å køyre frå natt til fredag.

- Det blei gitt dispensasjon frå i natt, kl 00:00. Så det er mogleg å køyre godstrafikk der. Men det må klarerast for kvar gong av politi og NVE, fortel han.

Det var på tysdag at rørslene i fjellpartiet Veslemannen nådde 10 cm per døgn, på grunn av store nedbørsmengder. Då auka NVE farenivået til raudt - det vil seie ekstrem rasfare.

Fjellrørslene avhengig av vasstilfang

Mellom onsdag og fredag minka nedbørsmengda slik at farta på fjellrørslene gjekk under ein cm i døgnet - der det har haldt seg sidan.

Men rørslene, og dermed skredfara, er i stor grad avhengig av vasstilfanget i fjellpartiet, og med meldingene for helga er dei venta å auke på att.

Veslemanen er ein del av det større, ustabile fjellet Mannen.

Tør ikkje håpe at det rasar

Rauma-ordførar Hustad meiner det greiaste hadde vore om fjellet raste ut jo før jo heller, men tør ikkje håpe på noko, trass vêrmeldingane.

- Jo, det har vi håpt heile vegen. Det meiner alle som bur der. Men det er ikkje råd å vite. Men no skal det regne mykje i helga, så då blir det kanskje ein reaksjon i fjellet.


- Nå håper alle på ras

Ordføreren i Rauma kommune forteller om en krevende situasjon.11 bebuarar og nokre husdyr er framleis evakuerte frå området under Mannen, på ubestemt tid.

- Dei har vore budde på det. Me så klart, det er ikkje noko særleg kjekt å vere evakuert over lengre tid, seier Hustad.


Må tvangsflytte for tredje gang:

– De evakuerte tar situasjonen med fatning

For tredje gang må beboerne nedenfor det rasutsatte fjellpartiet ved Mannen flytte fra hjemmene sine.Fjellet som trugar

Når Åkerneset rasar ut vil fjorden reise seg nådelaust 100 meter opp og raser alt på sin veg mot havet. I Møre og Romsdal er det fleire fjell som trugar. Kven vert råka og korleis vert dei trygga?
Relaterte saker:

360-bilder av Mannen

Utforsk det rastrua området i detalj. Det er fjellområdet Veslemannen som kan rase, som du ser på det første bildet. Foto: Arild Solberg