Plassmangel på NTNU

NTNU Ålesund må bruke gymsal som forelesningssal

– Dette er ikke en ønsket situasjon, sier Roar Tobro, direktør ved viserektors stab i ved NTNU Ålesund.

PLassmangel: Gymsalen på campus må brukes som forelesningssal for å demme opp for plassmangelen NTNU Ålesund nå opplever. Direktør ved viserektorsstab ved NTNU i Ålesund, Roar Tobro, sier det blir et trangt skoleår for studenter og ansatte. Foto: Staale Wattø. 

Nyheter

Hovedbygget på universitetet er dimensjonert for tolv hundre, men nå passerer NTNU Ålesund to tusen studenter. I tillegg har skolen 217 ansatte. Dette skaper stor plassmangel når det gjelder grupperom og undervisningssteder. Universitetet må derfor å bruke gymsalen til forelesningssal for å demme opp for plassmangelen i skoleåret 2016/2017.