Ørskog:

Vil ha stengt dårleg veg på Vaksvikfjellet

– Det er berre eit tidsspørsmål før kommunen må ut med erstatning for skader som blir påført køyretøy på vegen.

HOL i HOL Arvid Bjart Furseth meiner Ørskog kommune ikkje kan vere kjent av å ha ein kommunal veg som kan gjere skade på køyretøya. Blir vegen ikkje skikkeleg rusta opp, kan ein like godt stenge han, meiner Furseth. Kommunen svarar med at ein ikkje har råd til omfattande restaurering av vegen over Vaksvikfjellet mellom Ørskog og Vestnes. Det er heller ikkje gjennomgangstrafikk. 

Nyheter

Det meiner Arvid Furseth, ein av naboane til Vaksvikfjellet. Han og fleire har sett seg leie på at snarvegen mellom Vaksvikfjellet kapell og kommunegrensa til Vestnes forfell.