Semesterstart i Volda:

Dagen studentane seint gløymer

I går fekk mange sitt første møte med Høgskulen i Volda. Studiebygda viste seg frå si beste side.

Stort kull: Ferske sosionom- og barnevernsstudentar samlast for første gong i auditoriet. Seinare står omvising og fadderveke for tur for dei ferske studentane Solveig S. Engelsgjerd og Vegard Iversen. 

Nyheter

Litt sveitte etter ein time i solsteika, litt skvetne, men mest forventningsfulle spring dei rundt: dei ferske studentane som prøver å orientere seg. Kor skal dei ta vegen?