Farstadbrødre tapte 870 millioner

Brødrene Sverre, Erik og Jan Henry Farstad fra Ålesund tapte i fjor nesten 870 millioner kroner på krisa i offshorebransjen.

Sverre Andreas Farstad er styreleder både i Farstad Shipping og Tyrholm & Farstad. Arkivfoto: Staale Wattø.  

Nyheter

Utfordringene Farstad Shipping står overfor setter også sine tydelige spor i regnskapet til familien som kontrollerer rederiet, melder dn.no. Ifølge avisa gikk brødrene Sverre, Erik og Jan Henry Farstad med nær 870 millioner kroner i underskudd før skatt i fjor gjennom det felleseide selskapet Tyrholm & Farstad.

– Det er et stort tall. Farstadfamiliens aksjer i Farstad Shipping ligger i selskapet, de har en eierandel i Farstad Shipping på 40 prosent. Det store underskuddet skyldes at vi lager konsernregnskap, der resultatet fra Farstad Shipping er tatt inn i resultatet for konsernet, sier daglig leder Jan Arve Hoseth i Tyrholm & Farstad til dn.

– Det er tøffe tider i markedet, men spedisjonsselskapet Tyrholm & Farstad går bra, fortsetter han. Tyrholm & Farstad hadde en egenkapital på 2,76 milliarder kroner ved inngangen til 2016, mens den samlede gjelda var på 165 millioner kroner.

Farstad Shipping har, på si side, ei gjeld på over ti milliarder kroner, og på Oslo Børs prises det til 386 millioner kroner. Offshoreselskapet gikk med to milliarder kroner i underskudd i fjor.

Det har ikke lykkes avisa å nå eldstebror og styreleder i Farstad Shipping og Tyrholm & Farstad, Sverre Andreas Farstad (63) for en kommentar i saka. Det samme gjelder Erik og Jan Henry Farstad som begge er styremedlemmer i familieselskapet.

Kreditorene har gitt Farstad Shipping betalingsutsettelse på milliardgjelda fram til 1. oktober, men selskapet vil ikke si noe om hvor langt det har kommet i arbeidet med de finansielle forhandlingene sine.

– Jeg har ikke noe å kommentere, sier administrerende direktør Karl Johan Bakken til dn.

Mandag offentliggjorde selskapet kontrakter for til sammen fem av PSV-ene sine.


Farstad hanket inn jobb for fem skip

Tre av PSV-ene til ålesund-rederiet skal i jobb ved Afrika-kysten.Offshorekrisen:

Tror nye eiere vil komme inn i Farstad

Offshorenæringen går en stormfull høst i møte, men en sentral analytiker tror Farstad Shipping i Ålesund står imot stormen.