Statsråd Elisabeth Aspaker:

Gir en mill. kr til studentsamskipnaden

– Sammenslåing koster, og det gjelder ikke bare universitetet, sa Norges EU og EØS-minister, Elisabeth Vik Aspaker, til de fremmøtte under immatrikuleringen på NTNU i Ålesund i formiddag.

Elisabeth Aspaker hadde med seg én million kroner til studentsamskipnaden.  Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

Med seg hadde hun en million kroner til Norges studentsamskipnad i Ålesund, Trondheim og Gjøvik.

– Pengene skal gå til arbeidet med sammenslåing og organisasjonsutvikling, slik at studentsamskipnad blir best mulig rustet til å fortsette sitt viktige arbeid med å gi studentene best mulig velferd, sa Aspaker.

NTNUs akademiske prosesjon gjorde sin historiske inntreden på NTNU i Ålesund til trommeorkester.

Konferansier Else Kåss Furuseth sørget for det humoristiske og uhøytidelige innslaget, før Aspaker talte.

Varsler stortingsmelding i 2017

Aspaker pekte på at god studiekvalitet i høyere utdanning er en viktig del av satsingen på kunnskapssamfunnet. Derfor legger regjeringen fram en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning tidlig neste år.

– Det er ikke bare verden som er i endring. Høyskolen i Ålesund har også endret seg for å møte fremtidens utfordringer. Fusjonen mellom NTNU og høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag var i så måte en viktig milepel, understreket Aspaker.

Færre, men sterkere institusjoner

Hun pekte på at norsk universitets- og høyskolesektor er inne i en reform for å samle ressursene på færre, men sterkere institusjoner.

– Dette vil styrke kvaliteten på norsk utdanning og forskning. Norge er et lite land, og gitt utviklingen internasjonalt, er det enda viktigere enn tidligere at fagmiljøer spiller sammen, sa ministeren.

Kommer landsdelen til gode

Aspaker mener NTNU i Ålesund er en institusjon som er godt rigget for å håndtere strukturreformen.

– Med den siste fusjonen kan høyskolen spille på større ressurser, og se utdanningstilbud og forskning i sammenheng.  Det vil komme landsdelen og dere studenter til gode.

– Men uansett hva vi måtte foreslå av tiltak og insentiver er det hver enkelt institusjon som må sørge for at kvaliteten på studieprogrammene er god.

Studiested med store ambisjoner

– Jeg tror dere vil merke at dere har kommet til et studiested med store ambisjoner på utdanningsområdet.

Innspillet som NTNU har gitt til arbeidet med stortingsmeldingen viser en institusjon som tar ansvaret for kvalitet i utdanningen på alvor, sa Aspaker.