Sævik kjøper Fjord1

Herøy-reder Per Sævik har inngått avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å kjøpe Fjord1.

Herøy-reder Per Sævik har sikret seg kontroll i Fjord1. Avtalen ble inngått i Oslo i dag, onsdag. ARKIVFOTO: STAALE WATTØ 

Nyheter

Sævik har hele onsdag sittet i forhandlinger med fylkesordfører Jenny Følling og fylkesrådmann Tore Eriksen på et advokatkontor i Oslo.


Har brukt en milliard på Fjord1

Herøy-reder Per Sævik har til sammen brukt rundt en milliard kroner på å sikre seg full kontroll med Fjord1.


 
Han er godt fornøyd med avtalen de nå har fått på plass.

- Vi er godt fornøyd med at vi fikk på plass en avtale. Forhandlingene har vært ført i en god tone, sier Sævik til smp.no.


Striden rundt Fjord1:

Møter seg sjøl i svingdøra

Når fylkespolitikere leker råtasser i forretningslivet går det sjelden bra. Innen kort tid har sannsynligvis Per Sævik kontroll med Fjord1.Kjøpet skjer gjennom Sæviks selskap Havilafjord som inntil nå har eid 41 prosent av Fjord1.

- Vi kjøper oss opp til en eierandel på 67 prosent, med en opsjonsavtale om kjøp av de resterende aksjene, sier Sævik.

Vil fortsatt selge Fjord1

Sogn og Fjordane fylkeskommune fortsetter arbeidet med å få solgt Fjord1. Nå er det fylkesordføreren sammen med fylkesrådmannen som skal starte sonderinger.Hva han betaler for denne eierandelen vil ingen av partene opplyse om.

Sævik utsetter nå rettssaken mot Sogn og Fjordane fylkeskommune. Den skulle etter planen kommer opp i Sogn tingrett den 29 denne måneden.

- Vi utsetter den saken i påvente av behandling i fylkestinget i Sogn og Fjordane, sier Sævik. Fylkestinget skal etter planen behandle salget på et møte 26. august.

Leiar 5. august:

«Kva skal skje med Fjord1?»

Nederlag for Sp sitt hardkøyr


Bakgrunnen for rettsaken var fylkestingets beslutning om å selge sin andel av aksjene til konkurrenten Torghatten. Sævik hevdet da at de hadde forkjøpsrett til disse aksjene.

Men situasjonen ble snudd på hodet da Konkurransetilsynet gikk inn og nektet fylkeskommunen så selge aksjene til Torghatten under henvisning til at de i for stor grad ville svekke konkurransen i ferjemarkedet.

Sunnmørsposten kommer med mer om denne saken i papirutgaven torsdag og på nett for våre abonnenter.