Fiskeridirektoratet med tilsyn hos Fjordlaks Aqua

Rømming av ørret i Tafjord

Det har skjedd en rømming av regnbueørret i Tafjord, og Fiskeridirektoratet gjennomfører denne uken tilsyns hos Fjordlaks Aqua AS.

Regnbogeaure: Fjordlaks Aqua driv oppdrett av regenbogeaure, og har hovudaktiviteten sin i Storfjorden. Arkivfoto: Roger Engvik 

Nyheter

Det melder direktoratet i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

"På initiativ fra Fiskeridirektoratet ble det tidlig denne uken gjort et prøvefiske med garn i området etter at det først ble meldt inn tips om fangst og observasjon av rømt regnbueørret. Det ble fanget i overkant av 300 individer i dette prøvefisket. Fisken er 300-400 gram.", skriver direktoratet i pressemeldingen.

Har fått pålegg om gjenfangst

Fjordlaks Aqua AS har oppdrettsanlegg med regnbueørret i fjorden. Selskapet har fått pålegg om å drive gjenfangstfiske i området, og det er bare selskapet som kan drive garnfiske i forbindelse med dette. Fiskeridirektoratet gjennomfører denne uken tilsyn hos selskapet.

Får 300 kroner per ørret ved innlevering

Privatpersoner kan levere inn rømt ørret de har fisket med stang til en mottaksstasjon som Fjordlaks har opprettet, og selskapet betaler en kompensasjon på 300 kroner per individ som blir levert inn. Det er levering hos Tafjord Settefisk i tidsrommet 08-16, eller etter avtale.

Fiskeridirektoratet ønsker tips fra folk som har fanget eller observert regnbueørret i området.