Nå skal det tenkes nytt

Alle nye studenter ved NTNU inviteres til å delta på Innostart den 26. august. Med dette vil NTNU Ålesund starte fram aling av framtidas endringsagenter.

NTNU Ålesund: Nye studenter inviteres til innovativt arrangementet i vrimlearealet ved NTNU Ålesund.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Uansett hva studentene velger å gjøre etter studietiden, trenger samfunnet de som klarer å finne nye muligheter i etablerte sannheter. I den anledning ønsker NTNU Ålesund å gi de nye studentene erfaring med innovasjon og kreative prosesser.

I løpet av denne dagen får studentene mulighet til å bli kjent med studenter fra alle studieretninger, de får høre spennende foredrag innen temaene sosialt entreprenørskap og kreativitet, samt smake på både kreative prosesser og god mat.

Målet er at den enkelte sitter tilbake full av inspirasjon til å tenke utenfor den velkjente boksen i årene de har foran seg som student. De får også boka «Flukten fra idétørken» til utforsking av kreativt samspill.

Rådene for ferske studenter

Er du ny student i byen, og lurer på hva du skal ta deg til? Et panel av ringrever fra studentorganisasjonene kommer med sine tips her.