Frifunnet etter voldsepisode

Mener kvinne handlet i nødverge

Kvinna ble i tingretten dømt til 75 dager fengsel for vold, men er nå blankt frifunnet i lagmannsretten.
Nyheter

En slåsskamp mellom to kvinner i Ålesund i juni for to år siden, endte med at den ene kvinna fikk brudd i nese og rygg. I ettertid måtte hun gjennom tre operasjoner for å rette på skaden.

Kvinna som forårsaket skaden erkjenner de faktiske forhold, men mener hun handlet i nødverge.

Retten delt om nødverge

Dette var ikke Sunnmøre tingrett enig i, og kvinna ble dømt til 75 dager i fengsel. Dommen ble anket, og nå er kvinna frifunnet i Frostating lagmannsrett.

Flertallet av dommerne forstår at tiltalte ikke så annen mulighet enn å passivisere fornærmede for å unngå selv å bli angrepet flere ganger.

Munnhoggeri

Ifølge dommen deltok begge kvinnene på fest i en privatbolig en kveld i juni 2014.

På festen oppsto det etter hvert munnhoggeri mellom de to kvinnene. Den fornærmede skal flere ganger ha blitt vist ut av boligen. Ifølge dommen begynte hun flere ganger å framprovosere nye situasjoner.

Da de to kvinnene gikk ut av huset, skal den fornærmede først ha slått tiltalte med knyttet hånd på haken. Tiltalte har i retten forklart at hun ble satt ut av dette. Hun ble redd og forsto ikke hva hun hadde gjort galt.

Begynte å bryte

De to kvinnene begynte å bryte med hverande. Ifølge tiltalte var den andre kvinna helt krakilsk. Hun oppfattet det slik at den andre forsøkte å skalle henne ned, og hun slo to slag som traff kvinna over nesepartiet.

Dersom tiltalte ikke hadde avverget angrepet med slag, var hun sikker på at hun selv ville ha blitt utsatt for skalling fra fornærmede.

Deltakerne på festen skal ifølge dommen ha vært svært beruset og har ikke kunnet gi vesentlige bidrag til å klarlegge faktum.

Slipper erstatning

Flertallet, som altså har frifunnet kvinna, består av en lagdommer og fire meddommere.

Mindretalet - to fagdommere - mener det ikke forelå en reell nødvergesituasjon og at kvinna må dømmes for vold.

I tingretten ble tiltalte også dømt til å betale 15.000 kroner i erstatning til den andre kvinna. Til tross for frifinnelsen mener mindretallet at det likevel er grunnlag for erstatning, men flertallet er av en annen oppfatning.

Kvinna er dermed frifunnet både for vold og for erstatningskravet.