Deler ut 53 millioner kroner:

Seks bedrifter i Møre og Romsdal får støtte fra Forskningsrådet

Forskningsrådet har tildelt 53 millioner kroner til omstilling i bedrifter. Seks av dem befinner seg i Møre og Romsdal.

OMSTILLING Næringsminister Monica Mæland oppfordret bedrifter til å søke om innovasjonsmidler. Arkivfoto 

Nyheter

13 bedrifter blir til sammen tildelt 53 millioner kroner.

De som får penger er leverandører til petroleums og maritim sektor som ønsker å omstille seg mot andre kunder og markeder.

37 søkere til 53 millioner kroner

Totalt behandlet Forskningsrådet 37 søknader. 22 av disse har ikke vært kontraktspartnere i et innovasjonsprosjekt i nærignslivet tidligere. Det innebærer en andel på 62 nye søkere, ifølge Forskningsrådet.


Får inntil én million kroner:

Ålesund-gründere gjennom nåløyet hos Forskningsrådet

Forskningsrådet har plukket ut femten masterstudenter som vil få inntil en million kroner hver for å starte egen bedrift.

 

Bygge kunnskap og forske

Pengene kommer fra Nærings- og Fiskeridepartementet og skal rettes mot områder med særskilte behov for kunnskapsoppbygging og forskningsinnsats.

– Norge befinner seg i en periode med omstilling, og da er det viktig å satse på forskning, kunnskap og innovasjon. Det gjør vi blant annet når vi gir over femti millioner kroner til bedrifter som ønsker å bruke sin kompetanse på nye områder.


900 millioner til innovasjon i næringslivet

Oslo (NTB): Nærings- og fiskeridepartementet skal dele ut 900 millioner kroner til næringslivet gjennom Forskningsrådet. Midlene skal gå til innovasjonsprosjekter.

 

Bedrifter som er omstillingsdyktige er bedrifter som vil klare seg godt i morgensdagens næringsliv, er kommentaren fra næringsminister Monica Mæland.

Disse har fått penger i vårt fylke:

Oshaug Metall AS,

Kleven Verft As,

Midsund Bruk AS,

ICD Software,

Jets Vacuum AS,

Offshore Simulator Centre AS.