Et liv på seks timer

For mange er asylintervjuet hos UDI en av de viktigste dagene i livet. For andre er det en dag på jobben.
Nyheter