Tafjord med godt resultat første halvår:

Går oppover i krevende periode

Tafjord kommer ut med et resultat etter skatt på 95 millioner kroner for første halvår av 2016.

Bra resultat Vi leverer et godt resultat for første halvår. Det er imidlertid viktig at vi har begge beina godt plantet på bakken nå, for konsernet er inne i en svært krevende periode, sier konsernsjef Erik Espeset.  Foto: Nils Harald Ånstad.

Nyheter

Det gode resultatet skyldes høy vannkraftproduksjon, økt inntektsramme for nettvirksomheten og en engangskompensasjon fra NVE etter fusjonen mellom Tafjord Kraftnett og Tussa Nett i 2014.

I første halvår var vannkraftproduksjonen på 645 GWh (million kilowattimer), noe som er hele 100 GWh over konsernets normalproduksjon for årets 6 første måneder.

32 mill. kroner i utbytte i Tafjord Kraft

Eierne av Tafjord Kraft får 70 prosent av fjorårets resultat på 46 millioner kroner på deling.


- Sammenligner vi vannkraftproduksjonen i første halvår i år med tilsvarende periode i fjor, har vi en økning i produksjonen på hele 160 GWh. Dette er mye. Innen kraftproduksjon har vi store variasjoner fra år til år, alt avhengig av tilgangen på vann i kraftstasjonene våre. En ekstra utfordring nå er de lave prisene som er forventet de kommende årene. Dette kan gi store utslag både på konsernets resultater og handlerom fremover, sier konsernsjef Erik Espeset.

Krevende periode

Tross at Tafjord er inne i en krevende periode leverer de et godt resultat. Det skal man ikke ta for gitt.

- Vi leverer et godt resultat for første halvår. Det er imidlertid viktig at vi har begge beina godt plantet på bakken nå, for konsernet er inne i en svært krevende periode. Vi jobber kontinuerlig med omstilling for å redusere kostnader og øke effektiviteten. Målet er å få opp lønnsomheten i alle de fem virksomhetsområdene våre, slik at vi over tid skal kunne levere et stabilt og godt resultat. Vi kan ikke lenger bare basere oss på å være avhengig av vannkraftproduksjon, sier Espeset og viser til varierende tilgang på vann til kraftstasjonene og lave priser fremover.

Liten økning for energigjenvinning

Virksomhetsområdet Energigjenvinning viser en liten økning i driftsresultat for første halvår i år, sett i forhold til samme periode i fjor. De øvrige virksomhetsområdene, Strøm og Telekom, oppnådde samme driftsresultat som de seks første månedene i 2015.