Hovedveg til Østlandet:

Statens vegvesen anbefaler Hemsedalsfjellet

Statens vegvesen anbefaler riksveg 52 over Hemsedalsfjellet som hovedveg mellom Vestlandet og Østlandet i tillegg til E134 over Haukelifjell.
Fakta om hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet
  • Statens vegvesen går inn for at riksvei 52 over Hemsedalsfjellet blir ny hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet, i tillegg til E314 over Haukelifjell.
  • I dag er det E16 over Filefjell som er hovedvei.
  • I desember 2015 ble E134 foreslått som ny hovedveiforbindelse mellom øst og vest.
  • Også riksvei 7 over Hardangervidda har vært med i vurderingen som den andre hovedveien.
  • En arm fra Bergen til Odda som kan kobles til E134, har i tillegg vært utredet.
  • Det er i dag fem viktige fjelloverganger i Sør-Norge: E134 over Haukelifjell, E16 over Filefjell, riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 50 Hol-Aurland.
Nyheter

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å lage en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen mellom Gol og Voss. Målet har vært å utrede om riksvei 7 eller riksvei 52 skal være en av hovedveiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet.

Vegvesenets anbefaling ble presentert på Voss torsdag.

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, opplyser Statens vegvesen.

Vegvesenet har lagt vekt på å ha en hovedveiforbindelse som kan betjene et geografisk stort område som i minst mulig grad overlapper området som en ferdig utbygd E134 over Haukelifjell vil kunne dekke. Departementet har tidligere besluttet at E134 skal være den andre hovedveien.

Støtter Hemsedal

Lederen i Sunnmøre Regionråd, Anders Riise, uttalte i vår at Hemsedal og ikke Hardangervidda er beste trasé som korridor mellom Øst-Vestlandet. Han støttet dermed Sogn og Fjordane sitt ønske om deres korteste veg til Østlandet.

Fylkespolitikere i Møre og Romsdal frykter at et for sterkt fokus på Hemsedal  kan svekke ferjefri E39, muligheten for å ruste opp Romsdalen og rassikring over Strynefjellsvegen.

Ny vegkorridor Øst-Vest: Avviser at Hemsedal svekker Møre og Romsdal

Solvik-Olsen: – Viktig bidrag

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) varsler en politisk beslutning om hva som blir den andre hovedveien mellom øst og vest, i Nasjonal transportplan til våren.

Det er allerede klart at E134 over Haukelifjell skal være den ene hovedveien.

Solvik-Olsen mottok torsdag anbefalingen fra Statens vegvesen, som tar til orde for at riksvei 52 over Hemsedalsfjellet blir den andre hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet.

– Regjeringen jobber for bedre transportårer mellom Østlandet og Vestlandet. Prosessen er omfattende, men skal samtidig legge grunnlaget for langsiktige prioriteringer, sier statsråden til NTB.

– Vegvesenets rapport om veitrasé mellom Voss og Gol er et viktig bidrag for vår beslutning, legger han til.

Beslutning til våren

Vegvesenets rapport skal nå på høring og gjennomgå en ekstern kvalitetssikring.

– Når dette er klart, vil vi gjøre en politisk beslutning som vi kommer tilbake til i Nasjonal transportplan som legges fram til våren, sier Solvik-Olsen til NTB.