Barnehageeiere tok ut 1,9 millioner

Etter at ekteparet som eier Jugendby barnehage har tatt ut 1,9 millioner i styrehonorarer i løpet av sju år, går barnehagen med underskudd.

Jugendby barnehage  Foto: arkiv

Nyheter

Over en periode på sju år skal ekteparet Servet og Denise Degirmenci som eier Jugendby barnehage, ha tatt ut styrehonorarer på 1,9 millioner kroner, ifølge Utdanning.

Også i en barnehage de er medeiere i i Sykkylven skal de ha tatt ut høye honorarer. Sammen med to andre har de tilsammen tatt ut nær 5 millioner kroner i honorarer fra to barnehager i Møre og Romdal siden 2008.

Tilsyn

Kommunalsjef for oppvekst i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal, varsler nå tilsyn med barnehagen.

– Vi er opptatt av at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Vi kommer til å gjennomføre et mer helhetlig tilsyn med den aktuelle barnehagen, sier Rødal til Utdanning.

– Ingen kommentar

Utdanning har gjentatte ganger prøvd å få en kommentar fra Servet Degirmenci, men han har ikke besvart deres henvendelser.

Ifølge proff.no står Servet Degirmenci oppført som daglig leder i barnehagen. På barnehagens hjemmesider står Aina Gjerde Grande oppført som daglig leder.

– Det er Servet som er daglig leder i 20 prosent stilling, jeg er styrer, sier Grande til Utdanning.

– Vi har mange foreldre og barn med fremmedspråklig bakgrunn, derfor er det lettere at jeg i det daglige kaller meg for daglig leder, forklarer Grande og vil ikke kommentere saken ytterligere.