Foreslår at staten skal eie ferjer

Statens vegvesen tror statlig eide ferjer blant anna vil gi økt konkurranse og bidra til å få ned kostnadene.

ILLUSTRASJONSFOTO 

Nyheter

Knytta til offentliggjøringa av en ferjerapport fra Oslo Economic har Statens vegvesen foreslått overfor Samferdselsdepartementet at staten sjøl skal begynne å kjøpe inn og eie ferger, melder NRK.

Blant anna mener vegvesenet at flere private selskaper kommer til å melde seg på i kampen om anbud når de slipper å investere i fartøy.

– Forsøk i Nordland har vist at dette bidrar til å få inn flere aktører, og vi har tro på at dette kan bidra til å få ned kostnadene. Med denne løsningen kan et lite rederi komme inn og drifte ei ferje som eies av andre. Hvis det kreves milliardinvesteringer i fartøy, så vil ikke den lille aktøren kunne komme inn, sier seniorrådgiver Edvard Sandvik i Vegdirektoratet til NRK.

Vegvesenet peker også på at behovet for å fornye ferjeflåten vil gi store aktører flere fortrinn, og at resultatet kan bli færre konkurrenter på markedet.

– Det har funnet sted en betydelig konsolidering og profesjonalisering på tilbydersiden, og det er viktig at vi som innkjøper møter utviklingen, sier Sandvik til NRK. Vegvesenet anbefaler et prøveprosjekt der staten i første omgang kjøper inn ferjer til ei strekning.

I tillegg til skjerpa konkurranse mener vegvesenet at statlig eide ferjer vil gjøre det enklere å legge ned og opprette nye ferjesamband, noe som også kan gi store besparelser for det offentlige.

Næringslivets Hovedorganisasjonen (NHO) er lite begeistra for vegvesenets tanker og peker på at dagens modell bygger på et totalansvar for ferjerederiene og at en ved å bryte opp eierskap og drift mellom flere enheter, mister eierskapet til totalpakken.