NTNU i Ålesund:

Sju vil bli viserektor

Rektor Gunnar Bovim var klar til å innstille tidligere rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes, som viserektor for NTNU i Ålesund, men så trakk Synnes seg fra ansettelsesprosessen i siste liten i vår.

Søker Dr. Annik Magerholm Fet er direktør og faglig leder for NTNU's strategiske satsningsprogram Bærekraftig Samfunnsutvikling (2014-2023). Hun er professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse ved IØT, NTNU i Trondheim. Hun er leder for flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen global produksjon, miljø og bedrifters samfunnsansvar. 

Trakk seg: Viserektor Marianne Synnes  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det melder Universitetsavisa.

Disse har søkt stillingen:

1.  Annik Magerholm Fet (kvinne, 63) - Direktør NTNU Bærekraft/professor.

2. Webjørn Rekdalsbakken (mann, 63) - Utdanningsleder, NTNU i Ålesund

3. Håvar Risnes (mann, 44) - Innovasjon Norge, Møre og Romsdal, avdelingsleder

4. Søker unnatt offentlighet (kvinne, 61)

5. Chandra Sekharappa Mayur Yegeri (mann, 47) - Visiting Scientist, VU University Medical Centre Amsterdam (siste jobb)

6. Søker unntatt offentlighet (mann, 45)

7. Else-Britt Seth (kvinne, 28) - 1. styrmann Island offshore.

Kun én av søkerne er å finne på listen blant dem som søkte da stillingen ble utlyst i vår. Da var dette søkerne:

Prodromos Zachariadis (mann, 46) - manager

Chandra Sekharappa Mayur Yergeri (mann, 46) - Visiting Scientist, VU University Medical Centre Amsterdam

Anton Gjørven (mann, 67) - Sivilingeniør, Norconsult AS

Marianne Synnes (kvinne, 45) - viserektor ved NTNU i Ålesund

Anniken Karlsen (kvinne, 49) - førsteamanuensis, professorstipendiat ved NTNU

Magnar Førde (mann, 64) - konsulent for næringsliv, styreposisjoner

I tillegg er én søker unntatt offentlighet.

2400 studenter og 240 årsverk

Stillingen som viserektor for NTNU i Ålesund rapporterer til rektor og er en del av NTNUs lederteam.

NTNU i Ålesund har cirka 2400 studenter og 240 årsverk, mens NTNU som helhet har 6700 årsverk.

I utlysningsteksten heter det at viserektorens viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere den interne faglige virksomheten og utvikle det tverrfaglige samarbeidet, initiere medvirkningsbaserte prosesser og delta i institusjonens strategiske arbeid.