Ber om åpenhet rundt Nordøyveg-rapport

Styreleder i Nordøyvegen AS, Bjørn Sandnes, krever i et brev til fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, at alle opplysninger rundt rapporten fra Oslo Economics blir gjort kjent.

Bjørn Sandnes  Foto: ARKIV

Nyheter

- Jeg viser til oppslag i Sunnmørsposten i dag og ber på vegne av Nordøyvegen AS om at vi får tilsendt rapporten fra Oslo Economics, skriver Sandnes.

Han forventer at dette skjer raskt for å unngå unødvendige spekulasjoner.

- Jeg registrer at noen har fått tilgang til tallmaterialet og da haster det etter min mening å offentligjøre rapporten i sin helhet slik at spekulasjoner ikke oppstår. Noe jeg mener vil være uheldig både for fylkeskommunen og Nordøyvegen, skriver Sandnes.


Ny rapport:

Ny dramatikk rundt Nordøyvegen

I en foreløpig redegjørelse fra Oslo Economics blir det foreslått å kutte ferjesubsidiene til Nordøyvegen med nær en halv milliard kroner samt legge inn økte rentekostnader.I Sunnmørsposten i dag kommer det fram at Oslo Economics legger til grunn helt andre tall både når det gjelder forventet framtidig rente, og hvor store tilskudd en kan forvente fra staten i form av såkalte ferjesubsidier. Fylkeskommunen legger til grunn at ferjesubsidiene, altså underskuddet i dagens ferjedrift til Nordøyane, er på 71 millioner kroner i året, mens utrederne i Oslo Economics mener dette tilskuddet vil bli i underkant av 60 millioner.


Sandnes tror ikke rapporten fra Oslo Economics truer realiseringen av dette store prosjektet.

- Nei, det gjør det ikke. Jeg er optimist og er like sterk i troa nå som før dette kom fram, om at vi skal klare å gjennomføre byggingen av Nordøyvegen, sier Sandnes.