Bilbråk på Vigra:

Ny runde om parkering

Det blir nå opp til politikerne i Giske om Avinor igjen får monopol på avgiftsparkering på Vigra.

Flyreisende Reisende fra Vigra har siste åra hatt mulighet til å velge rimeligere parkeringsalternativ hos konkurrerende parkeringsselskap ved Ålesund lufthavn, Vigra. Dette kan det nå bli slutt på.   Foto: Nils Harald Ånstad

– Ballen ligger hos kommunen. De må rydde opp i eget bo

Sigbjørn Furmyr

Giske Det ligger an til en heit høst for politikerne i Giske. Rådmann Marit Elisabeth Larssen vil be politikerne ta stilling til dispensasjon fra arealplanen for avgiftsparkering ved flyplassen.  Foto: Arkivfoto: Staale Wattø

Nyheter

Onsdag kunne Sunnmørsposten fortelle at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har satt foten ned for andre aktører enn Avinor til å drive avgiftsparkering ved Ålesund lufthavn, Vigra.

Til tross for avgjørelsen, ser ikke Sigbjørn Furmyr på planene om å etablere et nytt parkeringstilbud ved flyplassen, som et tapt slag.

– Vi vil ikke gi oss med dette. Men «ballen» ligger nå hos Giske kommune. Vi mener det har vært ei uryddig saksbehandling og at det er blitt utvist grov forskjellsbehandling av kommunen. Fylkesmannen har vært ryddig, selv om jeg er uenig i konklusjonen, sier Furmyr.


Opprør ved flyplassen:

Vigra: Det kan bli trangt om p-plassene

Det kan bli trangt om p-plassene. Tre private aktører får ikke drive avgiftsparkering ved Ålesund lufthavn, Vigra, ifølge fylkesmannen.


Først på plass

Men henvisning til tirsdagens avisartikkel ønsker han å presisere at de, samtidig med Roger Blindheim (PlussPark) var først ute med saksforberedende arbeid for å etablere parkeringsplasser ved flyplassen, og deretter kom MMC Parkering på banen.

– Men vår saksbehandling tok mye lengre tid, og de to andre fikk positivt vedtak, mens vi fikk negativt. Det undrer vi oss over, sier Furmyr.

Han mener vedtaket til fylkesmannen også henger litt i lufta, i forholdt til PlussPark.

– Slik jeg ser det, er det plass til tre aktører, eller fire inkludert Avinor. Slik saken står nå, er dette ei veldig dårlig løsning for oss og MMC, på grunn av vilkårlig saksbehandling, og uten gode grunner for forskjellsbehandling, sier Furmyr .

– Hva gjør dere nå?

– Vi kan ikke gjøre så mye umiddelbart. «Ballen» ligger hos kommunen. De må nå rydde opp i eget bo. Men slik jeg ser det, får de flengende kritikk av fylkesmannen, sier Furmyr.

LES OGSÅ: Slik parkerer du billigere på Vigra

Etterspill?

Sunnmørsposten har ikke oppnådd kontakt med Roger Blindheim/PlussPark for uttalelse. Det er imidlertid tidligere kjent at selskapet Cormoran, der Blindheim er daglig leder, i 2015 gjorde det klart at selskapet hadde investert nær 15 millioner kroner i parkeringsanlegget, basert på den midlertidige dispensasjonen de hadde fått – og at en avslutning av avtalen før utgått tid, ville medføre søksmål, og at store deler av investert beløp og tapt fortjeneste vil Giske kommune bli gjort ansvarlig for.


Full parkeringsstrid

Avinor i strupen på parkeringskonkurrent ved Ålesund lufthavn, Vigra.


Marit E. Larssen er rådmann i Giske.

– Hva gjør dere nå?

– I utgangspunktet var det et politisk vedtak som lå til grunn for å gi dispensasjon. Det vi gjør nå, er å ta saka tilbake til politikerne, og så må de ta stilling til situasjonen slik den er, sier Larssen.

Det innebærer at saken i løpet av høsten vil gå til komiteene, formannskapet og kommunestyret.

– Mener du et kommunalt vedtak kan bli overordna fylkesmannens vedtak?

– Nei, men politikerne må ta stilling til det fylkesmannen sier, svarer Larssen og viser til at fylkesmannen har underkjent kommunens dispensasjonsvedtak.

Mens MMC Parkering i utgangspunktet har hatt midlertidig dispensasjon til parkeringsdrift til 6.februar 2019, har PlussPark to år igjen av den opprinnelige dispensasjonstida.


Parkering på Vigra:

– Kan bli aktuelt med omregulering

Giske-ordførar Knut Støbakk (KrF) seier at han er litt forundra, sidan kommunestyret var samrøystes om dispensasjon til parkeringsverksemd på Vigra.


Søksmål?

– Frykter kommunen søksmål, slik en av aktørene tidligere varslet, om kommunen trekker dispensasjonen tilbake?

– Jeg velger å ikke gjøre det, sier Larssen. Hun mener kommunestyret, etter beste skjønn har forsøkt å ivareta aktørens interesser og publikums interesse i å ha et alternativt parkeringsalternativ til Avinor.

– Hva er din kommentar til påstand fra den ene aktøren om uryddig saksbehandling og at det er utvist grov forskjellsbehandling av kommunen?

– Her er fylkesmannens behandling av saken klar. Der fikk vi medhold. Kommunen har avvist søknaden om dispensasjon, og den avgjørelsen har fylkesmannen opprettholdt, sier Larssen.