Tiltalt for fisketjuveri:

- Fikk fisken fra Nord-Norge

Den hovedtiltalte i fisketjuverisaken forklarte retten at fisken han solgte til Aalesund Seafood kom fra kontakter i Nord-Norge.

Aktor, politiadvokat Hilde Haugen, til høyre. Til venstre bisitter politiførstebetjent Line Erstad. 

Nyheter

Den 49-år gamle mannen har nektet for at han har vært heler for 386 tonn med fisk fra Scanprod AS, som han har solgt videre til Aalesund Seafood

I retten forklarte han at fisken han videresolgte, kom fra ukjente leverandører i Nord-Norge.

- Jeg kom i kontakt med leverandøren via en bekjent. Fisken ble levert via semitrailere på Digerneset eller på Håhjem, hvor jeg hentet den. Det var ofte utenlandske biler og utenlandske sjåfører, forklarte mannen.

Les mer om saken her: Tiltalt for heleri og tjuveri av 386 tonn fisk

Ukjente antall

Mannen fikk beskjed om leveransene via tekstmeldinger fra ukjente nummer.


Tiltalt for heleri av 386.000 kilo klippfisk

Tre menn fra Ålesund er tiltalt for svært alvorlig økonomisk kriminalitet i forbindelse med tyveri, heleri og kjøp av fisk.

- Jeg vet ikke hvem leverandøren er, men skal være den første til å fortelle det om jeg får greie på det, forklarte mannen.

Fisken kom i umerkede kasser, på paller.

- Jeg hadde en avtale om å betale fisken etterskuddsvis, derfor hadde jeg store kontantuttak. Fisken ble betalt til sjåførene ved neste leveranse, forklarte mannen.

Et døgn før

Mannen mener han ofte fikk melding om leveransene kun et døgn før, med cirkavekt og antall paller.

- Jeg kunne ikke bestille fisk, men jeg måtte vente på tekstmeldingene, forklarte mannen.

Etter mannen hadde hentet fisken, ble den kjørt til Brødrene Aarseth for leveranse. Kjøper var Aalesund Seafood.

Kjente ikke

På spørsmål fra aktor, svarte mannen at det aldri var samme sjåfør som leverte fisken på Håhjem eller Digerneset.

- Betalte du penger til en ny, ukjent sjåfør, spurte aktor Haugen.

- Ja, det kunne være opp mot 90.000 kroner i en konvolutt, svarte mannen.

Anlegg eller båt

Mannen trodde fisken kom fra anlegg eller båt i Nord-Norge.

- Jeg trodde det var legitimt, sier mannen.

- Men du betalte ikke moms eller fikk fakturaer? undret Haugen.

- Nei, det stemmer, slik sett er det ikke riktig, svarte mannen.

- Fikk du fisken billig, spurte Haugen

- Ja, den var billig, og det ble aldri stilt spørsmål om merkinga, svarte mannen.

Kom fra Nord-Norge

- Spurte kjøperen hvor fisken kom fra, spurte aktor.

- Ja, de fikk beskjed om at den kom fra Nord-Norge. Det ble aldri spurt om produsent og hvordan den ble produsert, men jeg forsikret kjøper om at alt var gjort på lovlig måte, forklarte mannen.