Sunnmøre tingrett:

Tiltalt for heleri og tjuveri av 386 tonn fisk

De tre tiltalte nektet staffeskyld i saken hvor de blant annet er tiltalt for tjuveri og heleri av store mengder fisk.

Forsvarer Anders Svinø (t.h.) gjør seg klar til dagens rettssak i Sunnmøre tingrett.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Aktor Hilde Haugen redgjorde for en omfattende etterforskning mot de tiltalte i fisketjuverisaken.

Saken ble først kjent i 2015, da Skattevesenet foretok en kontroll av den tiltalte som er tiltalt for omfattende heleri i saken, en 49-åring fra Ålesund.


Tiltalt for omfattende fiske-juks

Tre Sunnmøringer er tiltalt for omfattende kjøp og salg av stjålet fisk, og momssvindel.


- Det kom fordi det hadde vært store pengeoverføringer fra mannens private konto, også med kontantuttak, forklarte Haugen.

Forholdene ble etter hvert anmeldt, og navnene til de to andre tiltalte, en 50-åring og en 49-åring fra Ålesund, dukket opp.

- Vi ba da om bistand fra Kripos i saken, noe vi fikk, sier Haugen.

Ikke bestridt

Haugen redgjorde at det ikke var bestridt at det i perioden 2010-2015 ble foretatt 109 leveringer av fisk mannen som er tiltalt for heleri til firmaet Aalesund Seafood. Fisken skal stamme fra Scanprod AS.

- Fisken skal ha blitt fraktet fra Scanprod til  Aarseth Fisk hvor den ble kontrollveid og mottatt, sier Haugen.

Penger skal så ha blitt overført, blant annet til en tidligere ansatt i Scanprod, som er tiltalt for å ha stjålet fisken.

Bevistema

Påtalemyndighetene sitter på en rekke sms-er som er sendt mellom mannen som er tiltalt for heleri og mannen som er tiltalt for å ha kjøpt fisken.

- Hvordan kom denne fisken i helerens besittelse? Det, sammen med hvor det har blitt av alle kontantuttakene i salen, blir bevistema i saken, sier Haugen.

Omfattende

Det er satt av sju dager til saken, og nærmere 20 vitner skal avgi forklaring. Det blir også befaring hos Scanprod og Aarseth Fisk i løpet av saken.

De tre mennene som er tilalt for heleri og tjuveri av til sammen 386 tonn fisk, nekter alle straffskyld.

En av mennene erkjente seg skyldig for omfattende skatteunndragelse på over fem millioner kroner, samt å ha unnlatt å føre regnskap i flere firma.

Sju dager i retten

Rettssaken, som startet i dag, er berammet til sju dager i Sunnmøre tingrett.

Politiadvokat Hilde Haugen fra Møre og Romsdal politidistrikt er aktor i saken. Anders Svinø er forsvarer for den hovedtiltalte mannen fra Ålesund. Bertil Rønnestad og Axel Lange forvarer de to andre tiltalte. Torill Dale er oppnevnt til bistandsadvokat.

Retten ledes av dommer Hanne Ombudstvedt.

Det er statsadvokat Magne Nyborg som har tatt ut tiltalene mot de tre mennene, og alle tre kan risikere opp mot fengsel i seks år.

Den ene av mennene har vært ansatt ved en klippfisk-produsent i Ålesunds-området, der han skal ha stjålet 220.000 kilo fisk gjennom en fireårsperiode. Den andre mannen skal ha stått for heleriet av denne fisken, mens den tredje har vært kjøperen.

Heleri

En mann i 40-årene har fått den mest alvorlige tiltalen av de tre. I en periode på fem år, fra 2010 til 2015, skal han ha stått for grovt heleri av over 386.000 kilo fisk til en samlet verdi av 11,6 millioner kroner. Mannen er ogå tiltalt for og, gjennom to enkeltmannsforetak, svindlet til seg moms for rundt 1,5 millioner kroner, for ikke å ha ført regnskap, unndrat seg skatt for over 5,5 millioner kroner samt for å ha omsatt fisk uten merking.

- Min klient har erkjent momssvindel, men nekter for heleri, sier mannens forsvarer, advokat Anders Svinø.

Statsadvokat Nyborg har nedlagt påstand om inndraging av inntil 6,1 millioner kroner fra mannen, i tillegg til erstatning fra fiskebedriften som har vært berørt av heleriet.

Tjuveri

Den tidligere ansatte ved fiskebedriften er tiltalt for grovt tjuveri av 220 tonn fisk, eller medvirket til at fisken ble stjålet. Han er også tiltalt for å ha oppbevart, på sin egen konto, 1,3 millioner kroner tilhørende den heleritiltalte.

- Jeg har ingen kommentar til tiltalen på det nåværende tidspunkt, sier mannens forsvarer, advokat Axel Lange.

Kjøp

Den tredje mannen er også tiltalt etter heleriparagrafen, straffelovens paragraf 317. Han skal ha mottatt de 386.000 kiloene med fisk til tross for at han var klar over at den var skaffet via en straffbar handling. Han er også tiltalt for å ha medvirket, via sitt eget selskap, til at den første tiltalte fikk urettmessige fradrag for inngående moms, noe som førte til en urettmessig tilbakebetaling på over 1,4 millioner kroner. Han er også tiltalt for, gjennom sitt eget selskap, å ha solgt fisk uten dokumentasjon.

Advokat Kenneth Steffensen er mannens forsvarer.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld for noen av tiltalepostene. Jeg ønsker ikke å kommentere eller gå inn i noen detaljer knyttet til saken nå, sier han.