Mange synder på sosiale medier:

Kva bilde er lov å dele?

– Nordmenn syndar mykje på dette feltet.

Læringsprosess: – Då internett kom tenkte folk kanskje ikkje så mykje på reglar, og vi er framleis i ein læringsfase når det gjeld sosiale media, seier førsteamanuensis Ellen Lexerød Hovlid på avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda.   Foto: Hild Nordal

Nyheter

Under Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda kan du m.a. lære om kva bilde du har lov og ikkje lov å dele i sosiale medium.