Venstre ser ut til å ville beholde HV-11

Venstre går inn for å utsette deler av kampflykjøpet og i stedet bruke pengene på Hæren og Heimevernet i sin alternative langtidsplan for Forsvaret.

Innsatsstyrke under øvelse med HV-11.  Foto: Alexander Sylte / Forsvaret

Venstres forslag til langtidsplan for Forsvaret

* Hæren styrkes: Brigaden i Nord-Norge opprettholdes med nytt utstyr og en ny jegerbataljon ved Garnisonen i Porsanger. Grensevakten utvides med et jegerkompani. Garden videreføres. Det etableres en Hærreserve med basis på Rena leir.

* Heimevernet utvikles videre og styrkes.

* Kystforsvaret opprettholdes.

* Maritim Luftovervåkning videreføres.

* Helikopterdriften fortsetter i hovedsak som i dag.

* Kampfly F-35 kjøpes inn, over tid: Bestillingen av de første 28 flyene fastholdes. Bestillingen av de neste 18 flyene faseforskyves utover i tid med 5 år. Tidspunktet for bestillingen av de siste 6 flyene vurderes senere.

* Ørlandet bygges ut som base for F-35. Utbyggingen på Evenes utsettes inntil videre.

* Forsvarets skoler gis en ny samlet vurdering: Luftforsvarets skoler på Kjevik flyttes ikke til Værnes.

* Marinens fartøyer seiler mer enn i dag, men mindre enn regjeringen foreslår.

* Kutt i stab og støttefunksjoner: Generalinspektøren for Luftforsvaret beholdes inntil videre på Rygge.

* En rekke leire legges ned eller modernisters ikke: Kjeller flyplass legges ned. Åsegarden ved Harstad drives videre i et privat offentlig samarbeid.

* Alliert trening oppmuntres ved leirene i Nord-Norge.

(Kilde: Venstre) (©NTB)

Nyheter

Nå håper partileder Trine Skei Grande på støtte fra Arbeiderpartiet.

– Vi har holdt Ap informert underveis i arbeidet og er spent på hvordan partiet tar imot forslagene våre, sa hun under en pressekonferanse på Stortinget tirsdag.

Der slo hun fast at hensikten med å legge fram en alternativ forsvarsplan før Stortinget trer sammen, er å komme i forkant av de øvrige partienes gruppemøter. Venstre-lederen vil sikre flertall for en annen kurs enn den forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har staket ut.

– Våre prioriteringer skiller seg fra regjeringens på en rekke viktige områder, særlig når det kommer til Hæren og Heimevernet, poengterer Grande.

Heimevernet

Venstre går inn for å videreføre Sjøheimevernet og beholde Kystjegerkommandoen. I tillegg vil partiet utvide Heimevernet til å omfatte 45.000 soldater, inkludert 5.000 i en innsatsstyrke, samt opprettholde antallet HV-distrikter.

Venstre vil også øke bruken av vernepliktige, noe som er kontroversielt innad i et parti som med jevne mellomrom tar stilling til forslag om å oppheve verneplikten.

Vil ha 52 fly

Venstre vil bruke like mange penger som regjeringen på Forsvaret de neste 20 årene, hvilket innebærer en økning på 165 milliarder kroner til en antatt totalsum på 885 milliarder i perioden 2017-2034.

Men der regjeringen vil ha en ny utredning av Hæren og utsette investeringene, vil Venstre gjennomføre de vedtatte investeringene nå. For å få råd til det, foreslår partiet å utsette deler av kampflykjøpet.

– Dette gir rom for omprioriteringer til fordel for Hæren. Vi kan ta avgjørelsene nå uten å vente på en ny hærstudie, sier Grande.

Hun legger til at Venstre nå støtter beslutningen om å kjøpe 52 fly av typen F-35, noe partiet tidligere ikke har gjort. Videre vil Venstre gjennomføre kjøpet av 28 fly slik planen er, men utsette i fem år bestillingen av 18 nye samt avvente bestillingen av de resterende seks på ubestemt tid.

Helikopter og marinen

Helikopterdriften vil Venstre skal fortsette i hovedsak som i dag, hvilket innebærer at hovedbasen forblir på Bardufoss framfor å flyttes til Rygge.

Marinens fartøyer skal i Venstres plan seile mer enn i dag, men mindre enn regjeringen foreslår. Generalinspektøren for Luftforsvaret beholdes «inntil videre» på Rygge, i tillegg til at partiet ønsker å kutte kraftig i Forsvarsbygg, i stab og støttefunksjoner og legge ned flyplassen på Kjeller i Akershus.

I motsetning til hva regjeringen legger opp til, får alle Forsvarets korps overleve i Venstres alternative plan.