No skuldar dei Ørskog kommune for avtalebrot

Vegvesenet fekk takst-sjokk

Vegvesenet plar betale 18-20 kroner kvadratmeteren når dei eksproprierer dyrka mark. Sunnmøre tingrett har pålagt dei å betale det seksdoble, 120 kroner, for god jordbruksjord i Ørskog. Kommunen vil ikkje anke vedtaket, og Vegvesenet skuldar no Ørskog kommune for avtalebrot.

Den rekordstore utbetalinga på 120 kroner kvadratmeteren kjem i samband med forlenging av eksisterande gang- og sykkelveg mellom Giskemo og Amdam over ei strekning på to kilometer.  Foto: Nikolas Birkevold Farstad

Nyheter

Med stort fleirtal, 12 mot 4, vedtok Ørskog kommunestyre å ikkje anke vedtaket i Sunnmøre tingrett. Dei folkevalde i Ørskog støttar dermed grunneigarane som fekk erstatning for verdien av jorda «til evig tid».