Apotekergata:

Naboer støtter kortere skjenketid i Ålesund

Gårdeiere og hoteller i Apotekergata støtter forslaget om kortere skjenketid i Ålesund.

Apotekergata i Ålesund.  Foto: Ticiane Oliveira

Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020

Du kan lese hele rapporten her.

  • Ny ruspolitisk handlingsplan i Ålesund er utarbeidet av en prosjektgruppe.
  • Kortere skjenketid, veiledningskurs til alle førstegangsforeldre og en «hvit uke» er blant de foreslåtte tiltakene.
  • Planen skal gjelde for perioden 2016–2020. Den er nå sendt på høring med høringsfrist 16. september.
  • Kommunen skal så gå gjennom høringssvarene og legge fram et nytt forslag, som etter planen skal behandles av bystyret i november.
Nyheter

- Vi støtter forslaget om å stenge klokka to, og tror at det kan være med på å få folk til å gå tidligere ut. Det vil også være med på å styrke at det blir liv i byen over et større tidsrom og ikke bare sent på natten når beboerne ønsker å sove, heter det i brevet som er signert flere gårdeiere og hoteller i Apotekergata.

Les hele brevet her:

Ytring:

Hvorfor er det så mye kjekkere og mer innbringende å drikke klokka 03 om natta framfor klokka 02

I neste uke skal politikerne i Ålesund beslutte om skjenketidene skal innskrenkes fra klokka 03.00 til klokka 02.00 om natta og hvem som skal få lov til å skjenke i byen.


Brevet er signert flere gårdeiere og sameier i Apotekergata, samt Hotell Bryggen og Hotel Brosundet.

Politikerne bør også debattere hvor sent det skal være tillatt å servere ute og om man kan legge til rette for en mer differensiert struktur på utelivsbransjen, der åpningstider og type virksomhet er best mulig tilpasset de øvrige interessene i nærmiljøet omkring, mener de.

Brevskriverne viser til Oslo sentrum hvor det er forbudt å servere mat eller drikke utendørs etter klokka 23.

- Vi som bor i byen ønsker alle velkommen, men vi ønsker ikke å måtte være med på festen tre til fire dager i uka til klokka 03.00 om natten. Det er en kjent sak at jo større alkoholkonsumet blir og dess senere det blir på natta, jo mer har folk glemt at det finnes noen som prøver å få sove i i de samme gatene, skriver de.

- Hvorfor er det så mye kjekkere og mer innbringende å drikke klokka 03 om natta framfor klokka 02? spør de.

SKJENKETID: I dag er det tillatt å skjenke alkohol ved utestedene i Ålesund fram til klokka 03 om natta.  

Ungdomsrådet i Ålesund:

Kritisk til å korte inn skjenketida

Et flertall i Ungdomsrådet er negative til å korte inn skjenketida i Ålesund med én time.Utelivet selger mindre – butikkene mer

Det selges mer alkohol i Ålesund. Men økningen i salget foregår over disk.Brennheit debatt om skjenking

Varabransjef mener forslaget om kortere skjenketider er interessant om det fører til mindre rus og matlaging på nattetid i helgene.