Sandberg vil doble fiskekvoten for turister

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) foreslår å doble mengden fisk turister får ta med seg ut av landet.

Mengden fisk turister får ta med seg hjem fra Norge foreslås økt. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.  

Nyheter

– Se for deg fisk som har et varemerke som forteller at den er landet på Svalbard. Du trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at det vil være et produkt som selger, sier Sandberg til NTB.

Han viser til at det er tverrpolitisk enighet om at det er i alles interesse å finne nye næringsveier på et Svalbard preget av krisen i gruveselskapet Store Norske. I januar i år kom kontrollregimet og regelverket på plass.

– Det har ikke vært forbudt å etablere fisk- eller sjømatindustri på øygruppen. Men nå har vi sørget for at kontrollregimet er det samme som på Fastlands-Norge. Vi kan ikke åpne for en fiskeriindustri der hvem som helst når som helst kan lande fisk på Svalbard, sier han.

Russiske planer

I den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard har det i mange år versert planer om å etablere et mottaksanlegg for fisk, uten at det er blitt noe av. Flere norske grupperinger ser på mulighetene for mottak av fisk eller snøkrabbe på den arktiske øygruppen.

– Russland har jo hatt tanker om dette i mange år. Det har dukket opp nå igjen, og etter det jeg hører er de kommet nærmere å etablere seg. Men det gjelder også norske interesser. Det er norske selskaper som har henvendt seg til meg og mine folk i departementet om hvordan de skal gå fram for å etablere seg på Svalbard, sier Sandberg.

Attraktiv snøkrabbe

Snøkrabben ble først registrert i Barentshavet av russiske forskere i 1996, og den er nå på full vei nord og vestover mot Svalbard.

– Hoveddelen av krabbebestanden er i den russiske sonen i Barentshavet, men den vil i løpet av få år være i til stede i store deler av vernesonen rundt Svalbard, sier krabbeforsker ved Havforskningsinstituttet, Jan Sundet, til NTB.

Havforskningsinstituttet har for dårlige data på den kuldekjære arten til å lage presise bestandsestimater. Men ut fra det de vet om utbredelsen, sammenholdt med tall fra østkysten av Canada, antar Sundet at det om få tiår vil være mulig å beskatte bestanden med 50.000-150.000 tonn.

– Dette er grove og usikre estimater, men vi snakker om en betydelig ressurs som i biomasse representerer det mangedobbelte av kongekrabbebestanden i Barentshavet, sier Sundet.

Kortere avstand

Svalbard er attraktivt som mottakssted for snøkrabbe også fordi den lave vanntemperaturen muliggjør levendelagring. Fiskeriministeren ser muligheter både for fiske- og krabbemottak på Svalbard.

– Det er interessenter som bare snakker snøkrabbe, men også fisken trekker nordover. Vi tenker lite på det, men å frakte fisk eller krabbe til mottak på Svalbard vil også bety kortere transportetapper. Fra Longyearbyen kan du faktisk raskere komme deg til markedet med ferske råvarer, slik kongekrabben i dag går fra Kirkenes til Sør-Korea, sier Per Sandberg til NTB.

Svalbardposten har tidligere omtalt etableringsplaner for et snøkrabbeanlegg fra det Honningsvåg-baserte selskapet Cape fish group AS. De ser for seg 60-70 arbeidsplasser i et mottaksanlegg i Longyearbyen. En gruppe på tre bedrifter fra Troms har også flagget at de er interessert i å etablere et sjømatmottak i Longyearbyen.

Kvalitetsstempel

Fiskeriministeren understreker at det ikke er myndighetenes jobb å stå for etablering, men å legge til rette for interessene som ser til Svalbard.

– Hvor stort dette kan bli, vet jeg ikke. Kanskje blir det en kombinasjon av snøkrabbe- og fiskeindustri, men med det samme sterke kvalitetsstempelet – landet på Svalbard, sier Sandberg. (©NTB)